Tiếp nhận ý kiến của nhân dân để phát triển TP.HCM

03/09/2019 04:24

(106)


Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch số 305-KH/TU về khảo sát, tiếp nhận ý kiến của nhân dân góp phần xây dựng TP.HCM sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước.

Bám sát vấn đề người dân quan tâm

Kế hoạch số 305 của Thành ủy TP.HCM nhằm phát huy tính dân chủ, thực chất, có chiều sâu; thể hiện tinh thần cầu thị, tôn trọng nhân dân của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và đứng đầu là đồng chí Bí thư Thành ủy lắng nghe ý kiến, góp ý của nhân dân nhằm xây dựng và phát triển TP. Qua đó khơi gợi và phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, ý thức trách nhiệm, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, đồng bào các giới, kiều bào góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển TP về mọi mặt. Thành ủy TP.HCM cũng mong muốn thu thập những ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện của toàn thể nhân dân về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và chương trình đột phá mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đề ra; đồng thời tiếp thu những ý kiến, góp ý cho việc xây dựng văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI.

Theo kế hoạch, Thành ủy TP.HCM giao thường trực các đơn vị gồm Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ TP.HCM chủ trì mời các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và tổ chức chính trị – xã hội của TP đến dự, lấy ý kiến của người dân về các giải pháp tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế TP nhanh, bền vững, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; phát triển hệ thống doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Qua đó ghi nhận các giải pháp mang tính đột phá thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá của TP. Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng xã hội, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa – thể thao; phát triển khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo để TP thật sự là trung tâm của cả nước và khu vực…, gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân như: ngập nước, kẹt xe, an toàn giao thông, phát triển hạ tầng, bảo vệ môi trường, cải tạo kênh rạch, xử lý rác thải, tình trạng quá tải tại các cơ sở y tế…

Kế hoạch cũng nêu rõ, các ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng con người TP phát triển toàn diện. Bảo tồn và phát huy văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội; công tác giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm; xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền TP hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh công tác cải cách chế độ công vụ, công chức, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, TP thông minh và hệ thống chính trị vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Dịp này, Thành ủy TP.HCM cũng ghi nhận các ý kiến của người dân đóng góp về hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, hợp tác với các địa phương nước ngoài tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ cho quá trình phát triển và hội nhập của TP cũng như công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Lãnh đạo TP.HCM gặp gỡ, tiếp nhận ý kiến người dân

Để thực hiện nội dung này, Thành ủy TP.HCM yêu cầu lãnh đạo TP phải trực tiếp gặp gỡ các tầng lớp nhân dân (5 – 8 đại biểu/buổi) và trao đổi trong khoảng 3 giờ. Ngoài tuyên truyền Kế hoạch số 305 trên các phương tiện thông tin đại chúng, các quận ủy, huyện ủy phân công ban tuyên giáo các quận, huyện tiếp nhận thông tin về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn, tổng hợp gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy để Thường trực Thành ủy bố trí lịch tiếp dân.

Về kế hoạch lấy ý kiến đại biểu theo chuyên đề, lĩnh vực, các giới, Thành ủy giao thực hiện vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần, từ nay đến cuối năm 2019, cụ thể: Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp Các Hội Khoa học – Kỹ thuật TP tham mưu tổ chức gặp gỡ các vị tri thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học, công nghệ, y tế; phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND TP, Đảng đoàn Liên hiệp Các Hội Khoa học – Kỹ thuật TP tham mưu, tổ chức gặp gỡ lãnh đạo TP với Liên hiệp Các Hội Văn học – Nghệ thuật TP và đại biểu văn nghệ sĩ TP.

Ban Dân vận Thành ủy được giao chủ trì phối hợp với: Đảng đoàn MTTQ Việt Nam TP.HCM tham mưu tổ chức gặp gỡ các vị chức sắc tôn giáo, đại biểu đồng bào dân tộc; Ban Thường vụ Thành đoàn tham mưu tổ chức gặp gỡ đại biểu thanh thiếu niên TP; Đảng đoàn Liên đoàn Lao động TP tham mưu tổ chức gặp gỡ đại biểu công nhân; Đảng đoàn Hội Nông dân TP tham mưu tổ chức gặp gỡ đại biểu nông dân; Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ TP tham mưu tổ chức gặp gỡ đại biểu phụ nữ. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy, Đảng đoàn Hội Cựu Chiến binh TP tham mưu tổ chức gặp gỡ đại biểu cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, bí thư chi bộ khu phố, ấp. Ban Cán sự đảng UBND TP tổ chức gặp gỡ đại biểu các doanh nghiệp TP; Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TP sẽ gặp gỡ đại biểu kiều bào.

Sau đó Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo, đánh giá kết quả nội dung, tham mưu đề xuất những nội dung cần tiếp thu vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI. Riêng thường trực các quận ủy, huyện ủy xây dựng kế hoạch tiếp nhận ý kiến, góp ý của nhân dân, cán bộ, đảng viên… trên địa bàn; định kỳ hàng tháng báo cáo Thường trực Thành ủy (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy).

Thành ủy TP.HCM cũng giao Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức 2 cuộc khảo sát, thăm dò dư luận xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 và những kỳ vọng của nhân dân TP trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cuộc khảo sát được tiến hành đối với các tầng lớp trong xã hội… bằng phiếu xin ý kiến, phỏng vấn sâu và phân tích cây vấn đề; đồng thời xây dựng bảng hỏi bằng ứng dụng trên Google Drive và gửi thu thập ý kiến ngẫu nhiên thông qua các trang mạng xã hội.

Nhiệm vụ của các cơ quan báo chí là tổ chức diễn đàn lắng nghe góp ý của độc giả cho sự phát triển của TP. Cụ thể, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để người dân góp ý cho sự phát triển của TP; tăng cường tuyên truyền cho các buổi gặp gỡ, tiếp xúc của lãnh đạo với các tầng lớp nhân dân, đồng bào, các giới. Việc tổ chức diễn đàn phải được triển khai trên tất cả các loại hình báo chí của các cơ quan báo chí TP và một số cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn.

Theo SGGP

Đọc thêm

lên đầu trang