Phát động Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 7

12/09/2019 04:33

(74)


Liên hoan phim là hoạt động định kỳ 3 năm/1 lần do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam, VTV tổ chức.

Theo quyết định số 2054/QĐ-BTNMT ngày 08/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Liên hoan phim Môi trường toàn quốc lần thứ 7 sẽ tập trung vào các nhóm nội dung trọng tâm: Biện pháp, giải pháp giảm thiểu, thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn; nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong hoạt động bảo vệ môi trường; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phát triển kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu; giới thiệu các sáng kiến, giải pháp hiệu quả, mô hình, gương điển hình tiên tiến phong trào bảo vệ môi trường,…

Đối tượng tham dự là các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước có phim về đề tài môi trường. Các tác phẩm dự thi thuộc 4 thể loại: phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình.

Tác phẩm dự thi sản xuất trong thời gian từ 01/01/2016 đến ngày 15/10/2019, đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phổ biến công bố, phát sóng và chưa tham dự các kỳ Liên hoan phim môi trường trước đó. Tác phẩm dự thi không vi phạm bản quyền tác giả dưới mọi hình thức.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến có 16 giải thưởng bao gồm: mỗi thể loại phim dự kiến có 1 giải A (trị giá 20.000.000 đồng), 1 giải B (trị giá 15.000.000 đồng), 2 giải C (trị giá 10.000.000 đồng). Thời gian nhận hồ sơ và tác phẩm tham dự Liên hoan phim từ ngày 20/8/2019 đến hết ngày 31/10/2019 (tính theo dấu bưu điện). Lễ trao giải Liên hoan phim môi trường toàn quốc lần thứ 7 dự kiến sẽ được tổ chức vào quý IV năm 2019.

Hồ sơ tham gia Liên hoan phim môi trường thực hiện theo đúng mẫu, đúng tiêu chí, yêu cầu tác phẩm dự thi tại Quyết định số 2054/QĐ-BTNMT. Hồ sơ đăng ký tham gia gửi trực tiếp về Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Lô E2, Khu đô thị mới cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thông tin chi tiêt liên hệ bà Ngô Thị Hoài Thương, cán bộ Trung tâm, điện thoại: 0975.965.144, email: nththuong@monre.gov.vn.

Theo danang.gov.vn

Đọc thêm

lên đầu trang