Liên hoan phim Môi trường

12/09/2019 04:33

Liên hoan phim là hoạt động định kỳ 3 năm/1 lần do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Điện ảnh Việt Nam, VTV tổ chức. Theo quyết định số 2054/QĐ-BTNMT…

lên đầu trang