Không phân loại rác, hộ dân sẽ bị phạt đến 20 triệu đồng

23/11/2018 03:00

(16)


Từ 24/11, các hộ dân trên địa bàn Tp.HCM phải phân rác thành 3 loại (hữu cơ, tái chế, rác thải còn lại) và chuyển giao đúng nhóm.

Ngày 14/11/2018, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định 44 quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2018.

Nhân viên môi trường TP HCM phân loại rác sau khi thu gom

Nếu không phân loại sẽ bị phạt sau khi nhắc nhở 3 lần/tuần

Quy định nêu rõ, các hộ gia đình, chủ nguồn thải, không phân loại rác và chuyển giao theo nhóm chất thải, đơn vị thu gom sẽ nhắc nhở. Trường hợp tái phạm nhiều lần (3 lần trở lên/tuần), đơn vị thu gom sẽ thông báo cho chính quyền địa phương lập biên bản xử phạt.

Tại khoản 4 Điều 20 của quy định này nêu: phạt tiền 15-20 triệu đồng đối với hành vi không phân loại, không lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định; không ký hợp đồng hoặc không chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.

Phân loại rác như thế nào

Chất thải phải phân loại theo 3 nhóm: Hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật); có khả năng tái sử dụng (giấy, nhựa, kim loại, cao su, nylon, thủy tinh); chất thải còn lại (không bao gồm chất thải nguy hại phát sinh từ hộ gia đình, chủ nguồn thải).

UBND TP khuyến khích các hộ dân nên chứa đựng các loại rác thải trong bao bì phù hợp: túi màu xanh, màu trắng đựng rác hữu cơ; túi có màu sắc khác chứa chất thải còn lại. Hoặc có thể dán nhãn, ghi chữ trên các túi rác để phân biệt.

Đơn vị thu gom sẽ lấy rác khác ngày, xe chuyên chở sẽ ghi rõ thu gom chất thải hữu cơ hoặc thu gom chất thải còn lại.

Rác sẽ được thu gom cách ngày

Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn

Tại thành phố, các chất thải sẽ được thu gom riêng theo lịch sau: Thu gom chất thải hữu cơ vào thứ 2, 4, 6 và chủ nhật; các chất thải còn lại vào thứ 3, 5, 7 trong tuần.

Hộ gia đình, chủ nguồn thải, cá nhân tự trang bị túi, thùng để phân loại, chứa chất thải; ký hợp đồng chuyển giao chất thải sau phân loại; trả chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và trả chi phí dịch vụ tăng thêm nếu có.

Cũng theo quy định của UBND TP, người dân được quyền giám sát phản ánh với chính quyền địa phương khi phát hiện các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt thực hiện không đúng theo khung thời gian và tần suất quy định.

Còn phía tổ chức, cá nhân thực hiện thu gom được quyền từ chối chất thải của hộ gia đình, chủ nguồn thải khi thực hiện phân loại, chuyển giao chưa đúng theo quy định.

Tổng hợp

Đọc thêm

lên đầu trang