Không khí ô nhiễm góp phần gia tăng bệnh tâm thần?

06/09/2019 10:43

(23)


Chất lượng không khí giảm có thể dẫn đến tỷ lệ mắc các bệnh tâm thần tăng lên, HealthDay dẫn một nghiên cứu mới cho biết.

Tiếp xúc ô nhiễm không khí dễ mắc trầm cảm

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan nhất định giữa phơi nhiễm ô nhiễm không khí và tỷ lệ rối loạn tâm thần. Chất lượng không khí kém hơn có liên quan đến nguy cơ rối loạn lưỡng cực tăng nhẹ.

Nghiên cứu được các nhà khoa học Mỹ và Đan Mạch thực hiện trên cơ sở dữ liệu của hai quốc gia này. Ở Đan Mạch, các nhà nghiên cứu nhận thấy những người tiếp xúc với không khí ô nhiễm trong 10 năm đầu đời có nguy cơ mắc chứng rối loạn lưỡng cực, trầm cảm nặng, tâm thần phân liệt hoặc rối loạn nhân cách ở tuổi 37.

Ở Mỹ, các nhà nghiên cứu đã phân tích trên dữ liệu bảo hiểm y tế cho hơn 151 triệu người Mỹ về các chẩn đoán sức khỏe tâm thần từ năm 2003 – 2013. Kết quả, tỷ lệ rối loạn lưỡng cực cao hơn khoảng 29% ở nhóm dân cư các khu vực bị ô nhiễm nhất, so với nhóm có không khí sạch nhất.

Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, nghiên cứu chỉ mới cho thấy mối tương quan giữa ô nhiễm không khí và sức khỏe tâm thần, chứ chưa phải là bằng chứng về nguyên nhân và kết quả. Cần nhiều nghiên cứu sâu hơn bởi lẽ ô nhiễm không khí rõ ràng không tốt cho sức khỏe.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san PLOS Biology.

Theo Báo mới

Đọc thêm

lên đầu trang