Diễn đàn văn hoá chung cư

27/12/2017 01:28

Việc hình thành các khu đô thị mới hiện đại cùng với các khu chung cư cao tầng đã giải quyết một phần bài toán chỗ ở cho người dân, nhất là với các…

27/12/2017 11:16

Tái định cư là hoạt động mang nhiều ý nghĩa trên các phương diện xã hội nhằm ổn định và khôi phục cuộc sống cho những người bị thu hồi đất để xây dựng…

lên đầu trang