Đến hết năm 2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa

14/05/2020 02:25

(73)


Thành phố Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2020 đạt chỉ tiêu 100% trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon khó phân hủy; đến 31/12/2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa.

Với mục tiêu tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào cho vòng đời sản phẩm để tham gia “Mạng lưới sản xuất – tiêu dùng bền vững”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND hành động thực hiện Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững thành phố Hà Nội năm 2020, phấn đấu đến hết năm 2020 Thành phố đạt các chỉ tiêu sau: 50% doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối có nhận thức được hướng dẫn, áp dụng các giải pháp về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng; giảm 65% tỷ lệ sử dụng bao bì khó phân hủy tại các chợ dân sinh, 100% trung tâm thương mại, siêu thị không dùng túi nilon khó phân hủy; đến 31/12/2020 hạn chế tối đa các cơ sở sản xuất bao bì tiêu dùng từ nhựa.

Thành phố cũng phấn đấu 70% doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp áp dụng đổi mới công nghệ theo hướng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; gắn kết các doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường, từ khâu sản xuất đến khâu phân phối, tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường, phấn đấu 100% doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; ứng dụng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin đến người tiêu dung.

Phấn đấu đạt chỉ tiêu quốc gia đến hết năm 2020 như sau: tỷ lệ đóng góp của các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp môi trường, tái chế chất thải trong GDP đạt 45%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đúng quy định đạt 100% đối với khối lượng được thu gom, ưu tiên xử lý bằng các phương pháp tái chế, đốt thu hồi năng lượng; Chất thải rắn xây dựng được ưu tiên tái chế, tái sử dụng, bằng công nghệ nghiền; Tỷ lệ chất thải rắn công nghiệp được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất phân hữu cơ đạt 75%.

Để đạt mục tiêu trên các giải pháp cần tập trung thực hiện, đó là: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Phát triển hệ thống phân phối bền vững: hướng dẫn mô hình “Điểm kinh doanh xanh” cung cấp các sản phẩm thông minh, thân thiện với môi trường, nâng cao giá trị sử dụng. Thành phố hỗ trợ giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường; Thúc đẩy các dự án sản xuất sản phẩm nhựa tái chếị bao bì thân thiện với môi trường; Hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ từ sản xuất nhựa khó phân hủy sang các chất liệu khác thân thiện với môi trường; Khuyến khích, hỗ trợ đối với các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất mới, sử dụng nguyên liệu tái chế, giảm lượng phát thải.

Đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về chống rác thải nhựa, tác động của túi nilon, hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy và thực hiện “chống rác thải nhựa” trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng trên địa bàn Thành phố. Tổ chức tập huấn tác hại của rác thải nhựa, sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối. Đặc biệt Thành phố kiểm tra công tác chống rác thải nhựa trong sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng.

Theo Lao động Thủ đô

Đọc thêm

lên đầu trang