Áp dụng ISO trong lĩnh vực Du lịch – Nhà hàng –  Khách sạn để phát triển bền vững tổ chức và xã hội

27/08/2020 08:00

(4146)


Phát triển bền vững về môi trường đòi hỏi chúng ta duy trì sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường tự nhiên với sự khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ lợi ích con người nhằm mục đích duy trì mức độ khai thác những nguồn tài nguyên ở một giới hạn nhất định cho phép môi trường tiếp tục hỗ trợ điều kiện sống cho con người và các sinh vật sống trên trái đất.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp, du lịch cũng như quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới,… đều tác động đến môi trường và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, điều kiện tự nhiên.

Ông Ngô Văn Nhơn – Chủ tịch Hội Chất lượng TP.HCM

Bền vững về môi trường là khi sử dụng các yếu tố tự nhiên đó, chất lượng môi trường sống của con người phải được bảo đảm. Đó là bảo đảm sự trong sạch về không khí, nước, đất, không gian địa lý, cảnh quan. Chất lượng của các yếu tố trên luôn cần được coi trọng và thường xuyên được đánh giá kiểm định theo những tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế.

Một số tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức ISO ban  hành liên quan mật thiết đến việc phát triển bền vững cho một tổ chức và xã hội gồm: ISO 9001: 2015 – Hệ thống quản lý chất lượng; ISO 14001: 2015 – Hệ thống quản lý môi trường; ISO 22000: 2018 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm; ISO 45001: 2018 – Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (thay thế cho tiêu chuẩn OHSAS 18001 trước kia); ISO 21401: 2018  – Hệ thống quản lý bền vững cho các cơ sở lưu trú, du lịch và các dịch vụ liên quan.

Khách sạn Novotel

Nhà hàng/khách sạn là một nơi mà mọi người đến đấy để ăn uống/nghỉ ngơi. Thực phẩm là vấn đề của sức khỏe. Như chúng ta biết rằng sức khỏe là sự giàu có. Nếu bạn là chủ nhà hàng thì bạn nên lấy các chứng chỉ ISO cho Nhà hàng. Bởi vì chứng nhận ISO đảm bảo cho khách hàng về chất lượng thực phẩm và dịch vụ nhà hàng của bạn. Không quan trọng nhà hàng hoặc khách sạn của bạn nhỏ hay lớn và loại thực phẩm bạn đối phó, nó phải hoạt động theo các tiêu chuẩn do ISO đặt ra để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp, an toàn cho khách hàng.

Nếu nhà hàng của bạn có tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, khách hàng của bạn có thể được đảm bảo rằng bạn lo lắng về an toàn thực phẩm. Họ không cần nhấn mạnh vào bản chất của sản phẩm và dịch vụ của bạn, vì những điều này đáp ứng một cách hiệu quả các nhu cầu cần thiết của Chính sách An toàn Thực phẩm theo ISO 22000.

Đồng thời, áp dụng các nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9001 cho phép phát triển trơn tru hệ thống quản lý chất lượng nhà hàng/khách sạn của bạn. Điều này cũng giúp cải thiện năng lực nhà hàng của bạn để đáp ứng các yêu cầu và điều kiện tiên quyết của khách hàng. Cải thiện hệ thống quản lý chất lượng nhà hàng của bạn cũng có thể giúp thu nhập và lợi ích. Do đó, một trong những yêu cầu của việc kinh doanh nhà hàng/khách sạn của bạn là chứng nhận ISO 9001.

Thể hiện sự tận tâm thực sự đối với bản chất của mặt hàng và quản trị có thể thay đổi quy ước kinh doanh của bạn vì nhân viên của bạn sẽ biết sự cần thiết phải tiến hành cải tiến. Có thể ví ISO 9001 như là nền móng chất lượng của một ngôi nhà. Móng càng chắc thì nhà càng vững. ISO 9001 là nền tảng của quản trị bao gồm 7 nguyên tắc quản lý chất lượng rất quan trọng cho tất cả ngành nghề, không phân biệt quy mô và phạm vi hoạt động.

Để đáp ứng về luật môi trường, trong trường hợp bạn cần phải được áp dụng và chứng nhận ISO 14001. Doanh nghiệp nhà hàng/khách sạn của bạn nên đồng ý với tất cả các tuyên bố của tiêu chuẩn và có tài liệu quản lý môi trường phù hợp. Điều khoản yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 14001 mô tả một số yêu cầu chính, bao gồm phân biệt quan điểm môi trường, các cam kết về tính nhất quán và có xu hướng gây nguy hiểm về khía cạnh môi trường.

Quan điểm về môi trường: Sau khi điều tra, người ta thấy rằng khí đốt (gaz, than, củi,..) và điện thừa được sử dụng trong nhà bếp, khu phục vụ và văn phòng. Sau khi thảo luận với các chuyên gia và nhân viên nhà bếp, một chiến lược sử dụng tiện ích của nhà hàng ăn uống đã được đưa ra và theo dõi và kiểm soát bởi tất cả các nhân viên.

Tuân thủ pháp luật: Người ta đã phát hiện ra rằng quán ăn đang sử dụng một “ F-Gas” lỗi thời trong hệ thống làm lạnh của nó. Điều này đã được thay  đổi và một sự hiểu biết hỗ trợ được xây dựng để đảm bảo sự nhất quán tiến bộ, giảm mối đe dọa đồng thời cho nhân viên và khách hàng.

ISO 45001 đang trở thành tiêu chuẩn an toàn được chấp nhận cho các chủ nhà hàng/khách sạn để đảm bảo rằng sức khỏe và sự an toàn của nhân viên có thể được duy trì, nhân viên cảm thấy an toàn và sự lao động của mình được chủ chăm lo tử tế.

Thực khách cũng có thể cảm thấy thoải mái khi sử dụng dịch vụ ở các cơ sở ăn uống/lưu trú  có uy tín trong việc chăm sóc nhân viên và khách hàng. Vì vậy, phương pháp tốt nhất để thực hiện chứng nhận ISO 45001 trong kinh doanh nhà hàng là gì? Chứng nhận ISO 45001 đang trở thành tiêu chuẩn bảo mật được thừa nhận cho các chủ nhà hàng/khách sạn để đảm bảo rằng sự thịnh vượng và phúc lợi của người lao động có thể được duy trì và các đại diện có ý thức bảo mật và quý trọng. Nhà hàng và khách sạn cũng có thể cảm thấy những nền tảng nhà hàng tuyệt vời với hình ảnh đẹp vì suy nghĩ về nhân viên và khách hàng.

Du lịch là một trong những phân khúc kinh tế lớn của thế giới và là mục tiêu tăng sự chú ý do tiềm năng đóng góp cho sự phát triển bền vững và những tác động mà nó có thể có trong các lĩnh vực môi trường, xã hội và kinh tế. Các tổ chức thuộc tất cả các loại trong lĩnh vực du lịch đang ngày càng nhận ra sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề bền vững trong thực tiễn của họ.

ISO 21401  là một tiêu chuẩn rất mới của ISO cung cấp các yêu cầu cho một hệ thống quản lý bền vững cho các cơ sở lưu trú muốn phát triển và thực hiện các chính sách và mục tiêu bền vững trong việc quản lý các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của họ.

Tiêu chuẩn này đã được soạn thảo để giúp các cơ sở lưu trú ở mọi quy mô, từ các nền tảng địa lý, văn hóa và xã hội khác nhau, để cải thiện tính bền vững trong các hoạt động liên quan của họ. Tiêu chuẩn nêu rõ các yêu cầu quy phạm và đề cập đến từng khía cạnh của ba khía cạnh bền vững (môi trường – xã hội – kinh tế).  Tài liệu này cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở lưu trú, để liên tục thực hiện và duy trì các hoạt động đóng góp cho mục tiêu chính trong du lịch bền vững.

Các phương án gợi ý:

– Phương án 1 (chia nhỏ 2 giai đoạn trong 2 năm): Năm đầu tiên hãy làm ISO 9001 và ISO 22000. Tổng cộng chỉ mất 12 tháng xây dựng, vận hành, đánh giá nội bộ và đánh giá chứng nhận để được cấp 2 chứng chỉ ISO 9001 và ISO 22000. Năm thứ 2 làm tiếp ISO 14001 và ISO 45001. Tổng cộng chỉ mất 12 tháng xây dựng, vận hành, đánh giá nội bộ và đánh giá chứng nhận để được cấp 2 chứng chỉ ISO 14001 và ISO 45001.

– Phương án 2 (1 giai đoạn trong 1,5 năm): Làm cùng lúc cả 4 tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 và ISO 45001. Tổng cộng chỉ mất 18 tháng xây dựng, vận hành, đánh giá nội bộ và đánh giá chứng nhận để được cấp cùng lúc 4 chứng chỉ ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001 và ISO 45001.

Đối với các tổ chức quản lý nhà nước về ngành du lịch, công ty du lịch, cơ sở lưu trú, một gợi ý hiệu quả là nên làm cùng lúc ít nhất 2 tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 21401. Tổng cộng chỉ mất 12 tháng xây dựng, vận hành, đánh giá nội bộ và đánh giá chứng nhận để được cấp 2 chứng chỉ ISO 9001 và ISO 21401.

Khi làm ISO, chúng ta được chứng nhận, được công nhận, được chấp nhận ở mọi nơi.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm, hãy liên lạc với Viện kiểm định và phát triển chất lượng – IQAD (Institute for Quality Assessment and Development) qua email: vqa.hcm@gmail.com để được đào tạo và tư vấn các hệ thống ISO quốc tế trên.

Tiến sĩ Ngô Văn Nhơn – Chủ tịch Hội chất lượng TP.HCM (VQAH)

Đọc thêm

lên đầu trang