Thông báo đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường đợt 2 trong năm 2021

01/03/2021 02:00

(62)


Căn cứ Công văn số 7025/BTNMT-TCMT ngày 11/12/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021, Bộ Xây dựng thông báo để các đơn vị rà soát, đề xuất các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường đợt 2 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2021 thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng, trong đó, tập trung các nội dung sau:

1. Triển khai hướng dẫn thực hiện và truyền thông Luật bảo vệ môi trường sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2020.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn tại Công văn số 2360/BTNMT-KHTC ngày 04/5/2020 về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021 – 2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các Bộ ngành.

3. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để rà soát, đề xuất xây dựng các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trung ương đợt 2 năm 2021 với một số nội dung định hướng như sau:

– Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường tương đương các nước tiên tiến trong khu vực, tổ chức thực hiện nhằm thiết lập các hàng rào kỹ thuật duy trì và bảo vệ chất lượng môi trường.

– Tăng cường hoạt động bảo vệ môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây sự cố, ô nhiễm môi trường cao, bảo đảm không để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng. Quản lý chất thải rắn xây dựng, tái sử dụng chất thải làm vật liệu xây dựng, quản lý chặt chẽ rác thải nhựa từ đất liền ra đến đại dương.

– Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế ít chất thải, các bon thấp; cung cấp thông tin kịp thời về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin truyền thông đại chúng. Truyền thông mạnh mẽ việc phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa, túi nilon khó phân hủy, sử dụng một lần. Phát hiện, nêu gương, nhân rộng các điển hình, khu vực, mô hình, cách làm hay, tốt về bảo vệ môi trường.

– Các dự án, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phục vụ công tác quản lý môi trường của ngành Xây dựng.

Mẫu phiếu đề xuất nhiệm vụ được đính kèm theo Công văn này, đề nghị các đơn vị gửi phiếu đề về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường trước ngày 28/02/2021. Ngoài công văn và bản in phiếu đề xuất có đóng dấu, đề nghị gửi file vào địa chỉ email: dinhchinhloi@moc.gov.vn. (Mọi thông tin cần thiết liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi – Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Bộ Xây dựng; Địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: Cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 122; Di động: 0983140200).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_82-BXD-KHCN_11012021_signed

Theo Bộ Xây Dựng

Đọc thêm

lên đầu trang