Xóa quy hoạch không khả thi để trả lại quyền lợi cho người dân ở TP.HCM

11/09/2020 10:16

(44)


UBND TP.HCM yêu cầu điều chỉnh hoặc xóa quy hoạch những khu vực quy hoạch thực hiện không khả thi để trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Nhiều khu vực được quy hoạch nhưng nhiều năm không thực hiện gây lãng phí tài nguyên đất đai

Xóa quy hoạch những khu quy hoạch không khả thi

Văn phòng UBND TP.HCM ngày 9/9 vừa thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan về việc thực hiện Quyết định số 60/2017 của UBND TP.HCM quy định diện tích tối thiểu đưọc tách thửa.

Về vướng mắc liên quan đến khu vực quy hoạch có chức năng đất hỗn hợp và đất dân cư xây dựng mới, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM khẩn trương hướng dẫn UBND các quận, huyện rà soát, đánh giá tình hình thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Cụ thể, đối với những khu vực quy hoạch thực hiện không khả thi thì phải đề xuất điều chỉnh quy hoạch, xóa quy hoạch, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đối với những khu vực còn tính khả thi, đủ điều kiện thuận lợi để chỉnh trang đô thị nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt thì đề xuất lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cụ thể hóa quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000.

Quy hoạch chi tiết cần xác định rõ vị trí, ranh giới từng loại chức năng sử dụng đất, công khai lấy ý kiến người dân và hướng dẫn người dân cùng tham gia đầu tư hạ tầng trong khu vực theo quy hoạch được duyệt.

Xử lý nghiêm xây dựng không phép, tự ý phân lô

Đối với khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới còn tính khả thi thì đề xuất kêu gọi đầu tư theo quy định. Sở ngành, địa phương cần phải quản lý trật tự xây dựng thật chặt chẽ, xử lý nghiêm trường hợp xây dựng không phép, sai phép, tự ý phân lô hộ lẻ để phát triển các khu dân cư theo định hướng đô thị mới.

Những khu vực quy hoạch không còn phù hợp sẽ được xóa bỏ hoặc điều chỉnh để trả lại quyền lợi hợp pháp của người dân

Liên quan đến việc điều chỉnh Quyết định số 60, UBND TP.HCM giao Sở TN-MT TP.HCM nghiên cứu, lấy ý kiến các sở ngành liên quan, trong đó rà soát bổ sung thêm nội dung những trường hợp không được áp dụng tách thửa để ngăn chặn việc tách thửa không đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở TN-MT TP.HCM xin ý kiến Bộ TN-MT hướng xử lý đổi với việc chuyển mục đích sử dụng đất tại khu vực phù hợp quy hoạch dân cư xây dựng mới, để có hướng tháo gỡ quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo Thanh Niên

Đọc thêm

lên đầu trang