Vụ tranh chấp Dự án Khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa 500ha ở Long An: Đến lượt ông Cục trưởng muốn ‘qua mặt’ Tổng cục THADS (!)

26/03/2019 12:07

(47)


Sau loạt bài đã đăng trên Báo Người cao tuổi và Báo Ngày mới online, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An vừa ký Văn bản số 243/CTHADS ngày 11/3/2019, cung cấp thông tin về việc thi hành Phán quyết Trọng tài giữa Công ty CP địa ốc Hồng Phát (Công ty Hồng Phát) và Công ty China Policy Limited (gọi tắt CPL).

Dù Báo Người cao tuổi và dư luận đã chỉ ra hàng loạt bất thường, lộ rõ sai trái, có dấu hiệu lạm quyền của Chấp hành viên khi ký quyết định ngăn chặn 13 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của Công ty Hồng Phát, nhưng lạ thay, ông Cục trưởng lại “giữ y” quyết định ngăn chặn (?!)

Trụ sở Công ty Hồng Phát
Trụ sở Công ty Hồng Phát

Phản hồi của Cục trưởng

Trong Văn bản số 243/CTHADS do Cục trưởng Cục THADS  tỉnh Long An  Bùi Phú Hưng ký, xác định: Cục THADS tỉnh Long An đang tổ chức thi hành Phán quyết Trọng tải trong vụ kiện số 29/12 ngày 25/4/2013 theo Quyết định thi hành án số 01/QĐ-CTHA ngày 1/10/2014 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An có nội dung: Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn CPL đối với Công ty Hồng Phát là “bị đơn pháp nhân”, rằng Công ty Hồng Phát phải thực hiện tiếp tục Thỏa thuận khung bao gồm thực hiện thủ tục xin phép cần thiết và có được giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty liên doanh của Dự án Khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Công ty Hồng Phát phải đóng góp QSDĐ của diện tích đất giai đoạn 1 đứng tên của Hồng Phát vào Công ty liên doanh.

Ngày 18/9/2017, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An ban hành Văn bản số 525/CTHA yêu cầu Văn phòng Đăng ký QSDĐ tỉnh Long An không cho đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng (không cho thế chấp, bảo lãnh) đối với 13 Giấy chứng nhận QSDĐ củạ Công ty Hồng Phát. Đến ngày 29/11/2018, Chấp hành viên ban hành văn bản số 682/CTHADS-NV về việc chấm dứt hiệu lực văn bản số 525/CTHA.

Ngàỵ 18/12/2018, Chấp hành viên ban hành Quyết định số 07/QĐ-CTHADS (gọi tắt là Quyết định số 07) việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài đối với 13 Giấy chứng nhận QSDĐ đứng tên Công ty Hồng Phát đến khi các bên thi hành xong Phán quyết Trọng tài.

Công ty Hồng Phát có đơn khiếu nại Quyết định số 07, được Cục THADS tỉnh Long An thụ lý và giải quyết theo thẩm quyền.

Cục trưởng Bùi Phú Hưng, xét thấy Chấp hành viên ban hành Quyết định số 07 ngày 18/12/2018 là cần thiết và đúng quy định của Luật THADS để tạo thuận lợi cho Công ty Hồng Phát thỏa thuận thi hành Phán quyết Trọng tài nên ngày 6/3/2019 Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An ban hành Quyết định số 06/QĐ-CTHADS. nội dung: Không chấp nhận toàn bộ khiếu nại của Công ty Hồng Phát; giữ y Quyết định số 07. Công ty Hồng Phát có quyền khiếu nại tiếp đến Tổng cục trưởng Tổng cục THADS …

Quyết định số 07 vượt thẩm quyền

Chứng cứ, tài liệu mà Báo Người cao tuổi đã thu thập cho thấy Quyết định số 07 ngày 18/12/2018 ban hành vượt thẩm quyền, trái quy định pháp luật, vi phạm nghiêm trọng Luật THADS.

Phía Công ty Hồng Phát cũng đưa ra bằng chứng,  chứng minh Quyết định số 07 xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp được bảo vệ bởi Hiến pháp, Bộ luật dân sự, Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật THADS…

Liên quan đến việc Cục THADS tỉnh Long An ngăn chặn đối với 13 GCNQSDĐ của Công ty Hồng Phát, ngày 26/11/2018, Tổng cục THADS có Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1, nêu rõ: Theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan, việc thành lập Công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của Công ty Hồng Phát và CPL; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (kể cả cơ quan đăng kí kinh doanh hay cơ quan THADS) không thể thực hiện thay các bên đương sự.

Để thực hiện Phán quyết Trọng tài, quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan THADS đã nhiều lần tạo điều kiện cho hai bên thỏa thuận nhưng đến nay vẫn không thành lập được Công ty liên doanh.

Theo quy định tại Khoản 4, Điểu 69, Điều 71 Luật THADS năm 2014, cơ quan THADS không có căn cứ để cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 GCNQSDĐ của Công ty Hồng Phát, đồng thời cũng không có cơ sở để tiếp tục yêu cầu thưc hiện Công văn số 525/CTHA ngày 18/9/2017”.

Từ nhận định trên, Tổng cục THADS yêu cầu Cục THADS tỉnh Long An chấm dứt thi hành Công văn số 525/CTHA.

Cục trưởng Bùi Phú Hưng thống nhất với quan điểm của Tổng cục THADS, thể hiện rõ tại văn bản số 458/CV-CTHDS ngày 05/10/2018: “Đến nay, Cục THADS tỉnh không có căn cứ để cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 GCNQSDĐ; cũng như không có cơ sở để tiếp tục duy trì công văn số 525/CTHA”.

Đồng thời, tại Báo cáo số 493/BC-CTHADS ngày 29/11/2018 do Cục trưởng Bùi Phú Hưng kí, xác định: Cục THADS tỉnh Long An tổ chức cuộc họp liên ngành, bao gồm Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai…, đi đến thống nhất chấm dứt hiệu lực Văn bản số 525/CTHA ngày 18/09/2017.
Ngày 29/11/2018, Chấp hành viên kí ban Văn bản số 682/CTHADS-NV về việc chấm dứt hiệu lực văn bản số 525/CTHA.

Cho đến nay Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1 của Tổng cục THADS và Văn bản số 682/CTHADS-NV của Cục THADS tỉnh Long An vẫn còn giá trị pháp lý.

Theo quy định của pháp luật, muốn ban hành văn bản mới liên quan đến việc ngăn chặn 13 QSDĐ của Hồng Phát, Cục THADS tỉnh Long An không chỉ thu hồi Văn bản số 682/CTHADS-NV mà còn phải hỏi ý kiến và được Tổng cục THADS chấp nhận đồng thời Tổng cục THADS thu hồi Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1 đã ban hành.

Việc Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên kí ban hành Quyết định số 07, sau đó được Cục trưởng Bùi Phú Hưng “giữ y” bằng Quyết định 06/QĐ-CTHADS là trái với chỉ đạo của Tổng cục THADS, vượt thẩm quyền.

Quyết định số 07 sai đối tượng thi hành án

Phán quyết Trọng tài yêu cầu các bên tiếp tục thực hiện Thỏa thuận khung, tức là thực hiện những công việc cần thiết để hướng đến thành lập Công ty liên doanh giữa Công ty Hồng Phát và CPL, chứ không phải là việc giải quyết tranh chấp về tài sản là 13 QSDĐ.

Tại Quyết định thi hành án số 01/QĐ-CTHA ngày 1/10/2014 theo đơn yêu cầu của CPL, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An  nêu rõ  các khoản mà  Công ty Hồng Phát phải thi hành như sau: “Công ty Hồng Phát phải tiếp tục thực hiện Thỏa thuận khung để tuân thủ nghiêm ngặt Điều 6.1 và các điều khoản khác của Thỏa thuận khung, bao gồm việc thực hiên thủ tực xin phép cần thiết và có được Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty liên doanh…

Và rằng Công ty Hồng Phát phải đóng góp QSDĐ của diện tích giai đoạn 1 đứng tên Công ty Hồng Phát vào Công ty liên doanh”

Như vậy, Quyết định thi hành án yêu cầu Công ty Hồng Phát phải thực hiện công việc nhất định, chứ không phải là xử lí tài sản của Công ty Hồng Phát; và chỉ khi nào có được Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty liên doanh thì Công ty Hồng Phát phải đóng góp 13 GCNQSDĐ vào Công ty liên doanh.

Thế nhưng Chấp hành viên lại thực hiện việc ngăn chặn, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án đối với tất cả 13 GCNQSDĐ là không đúng phạm vi, sai đối tượng thi hành án.

Quyết định số 07 không có căn cứ, trái  pháp luật

Theo Phán quyết Trọng tài và Thỏa thuận khung thì Công ty Hồng Phát có trách nhiệm đóng góp giá trị QDSĐ giai đoạn 1 của Dự án khi và chỉ khi Công ty liên doanh giữa Hồng Phát và CPL được thành lập.

Tính đến thời điểm hiện nay, giữa Công ty Hồng Phát và CPL chưa có bất kỳ một thỏa thuận nào về việc thành lập Công ty liên doanh. Điều này có nghĩa rằng, phần diện tích của 13 GCNQSDĐvẫn thuộc quyền sử dụng hợp pháp và duy nhất của Công ty Hồng Phát; chưa chịu bất kỳ sự ràng buộc về trách nhiệm pháp lý nào với CPL và việc thi hành án Phán quyết Trọng tài.

Quan điểm của lãnh đạo Tổng cục THADS cũng như của lãnh đạo Cục THADS tỉnh Long An (thể hiện tại nhiều văn bản do Cục trưởng Bùi Phú Hưng  kí) hoàn toàn trùng hợp: Trong trường hợp, các bên đã thành lâp đươc Công ty liên doanh mà Công ty Hồng Phát không đưa 13GCNQSDĐ góp vốn vào Công ty liên doanh thì Cơ quan thi hành án sẽ phối hợp để tổ chức việc thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu có cần áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án thì cũng phải chờ đến giai đoạn thành lập được Công ty liên doanh. Khi đó, mới có căn cứ pháp lý và cơ sở thực tế để xử lý tài sản nếu Công ty Hồng Phát không tự nguyện thi hành án.

Rõ ràng, việc Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên ra Quyết định số 07 ngăn chặn 13 GCNQSDĐ củaHồng Phát là không căn cứ, trái quy định pháp luật, gây ra thiệt hai nghiêm trọng về kinh tế, làmảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện dự án với hậu quả khó khắc phục.

Và sau hơn 3 tháng, lẽ ra phải xem xét tường tận vụ việc cũng như đặt mình vào trong hoàn cảnh của chủ đầu tư dự án để thấu hiểu và chia sẻ thì ông Bùi Phú Hưng lại bất chấp sự chỉ đạo của cấp trên, bênh vực cho cấp dưới, ký ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại không đúng quy định pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Hồng Phát. Dự án đang khẩn trương triển khai

Dự án Khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa 500ha ở Long An
Dự án đang khẩn trương triển khai

Dự án Khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa 500ha ở Long An

Dự án Khu dân cư cao cấp và Trường đua ngựa 500ha ở Long AnKiến nghị của doanh nghiệp

Phó Tổng Giám đốc Công ty Hồng Phát, bà Thái Thị Hồng Hậu nêu quan đỉểm: “Trước khi Công ty liên doanh giữa Hồng Phát và CPL được thành lập (chúng tôi xin nhấn mạnh phải do ý chí tự nguyện của hai bên), Công ty Hồng Phát với tư cách là người sử dụng đất hợp pháp và duy nhất đối với khu đất đã được Nhà nước công nhận chủ quyền thông qua việc cấp 13 GCNQSDĐ; không thể bị hạn chế việc giao dịch và có đầy đủ quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, trong đó có quyền thế chấp cho ngân hàng.

Việc cơ quan thi hành án hay bất kỳ một cơ quan, tổ chức nào lợi dụng chức năng, lấy lí do để cản trở việc giao dịch, gây khó khăn trong việc thực hiện thủ tục đăng ký và thủ tục hành chính khác liên quan đến giao dịch của Công ty Hồng Phát đối với 13 GCNQSDĐ là xâm phạm đến QSDĐ, quyền sở hữu tài sản của Công tyHồng Phát.

Đây là hành vi trái với Hiến pháp và vi phạm Luật Đất đai. Mọi phát sinh gây tổn thất kinh tế liên quan đến quá trình phát triển dự án, Công ty Hồng Phát sẽ yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật”.

Công ty Hồng Phát đã khiếu nại các Quyết định của Cục THADS tỉnh Long An đến Tổng cục THADS. Phó Tổng giám đốc Thái Thị Hồng Hậu lên tiếng: “Doanh nghiệp chúng tôi nghị Tổng cục THADS, xem xét một cách thật khách quan vụ việc, chấp nhận nội dung khiếu nại của Công ty Hồng Phát; thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 07 ngày 18/12/2018 của Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên và Quyết định số 06 ngày 6/3/2019 của Cục trưởng Bùi Phú Hưng.

Hủy bỏ hai Quyết định sai trái nêu trên là nhằm đảm bảo cho việc thi hành án đúng pháp luật, bảo vệ nguyên tắc pháp chế trong công tác thi hành án dân sự; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho Công ty Hồng Phát …”. Hàng chục xe chuyên dụng các loại sẽ tiếp tục “trùm mền” bởi hai Quyết định  07 và 06

Báo Ngày mới online sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.MAI THÂN

Theo Ngày Mới Online

Đọc thêm

lên đầu trang