Quảng Ngãi: Kỷ luật Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

26/09/2019 03:57

(36)


UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Trần Em, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ; Nguyễn Quốc Tân, đảng viên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Quốc Tân – Phó giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (bên trái); ông Trần Em – Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy (nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ) cùng bị kỷ luật khiển trách

Với trách nhiệm là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, đồng chí Trần Em đã thiếu kiểm tra để xảy ra việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn huyện không đúng thực tế; thống nhất chủ trương chỉ định nhà đầu tư thực hiện xã hội hóa công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trước khi báo cáo, đề xuất UBND tỉnh. Đề nghị bán chỉ định tài sản nhà nước không đúng quy định. Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ không phù hợp quy hoạch nhưng không báo cáo rõ Chủ tịch UBND tỉnh biết trước khi quyết định chủ trương đầu tư; không rà soát, kiểm chứng lại thông tin Nhà máy vi phạm quy chuẩn về khoảng cách, dẫn đến lãnh đạo UBND tỉnh kết luận trước nhân dân không đúng thực tế.

Là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ, đồng chí Nguyễn Quốc Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức rà soát, kiểm chứng thông tin, số liệu về khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường từ Nhà máy đến khu dân cư, tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án, trong khi Nhà máy vi phạm quy chuẩn quốc gia về môi trường; không rà soát, kiểm chứng lại thông tin mà khẳng định Dự án không vi phạm quy chuẩn quốc gia về môi trường, dẫn đến lãnh đạo UBND tỉnh kết luận trước nhân dân không đúng thực tế./.

Theo Báo Mới

Đọc thêm

lên đầu trang