an toàn vệ sinh môi trường

26/09/2019 03:57

UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các đồng chí: Trần Em, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí…

lên đầu trang