Phấn đấu đến ngày 23/9 có ít nhất 90% phường, xã, thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch

11/04/2020 10:17

(68)


Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và triển khai Kế hoạch số 795/KH-UBND ngày 06/3/2020 của UBND Thành phố về phát động phong trào thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ và UBND 24 quận, huyện trên địa bàn.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy tuyến kênh Tân Trụ – Hy Vọng (quận Tân Bình)

Theo đó, UBND Thành phố giao UBND 24 quận, huyện áp dụng Quyết định số 4700/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND Thành phố để đánh giá các chỉ tiêu tỷ lệ phường – xã – thị trấn theo 03 đợt như sau:

– Đợt 1: Phấn đấu đến ngày 30/4/2020, đạt chỉ tiêu 50% “Phường – xã – thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch”.

– Đợt 2: Phấn đấu đến ngày 30/7/2020, đạt chỉ tiêu 70% “Phường – xã – thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch”.

– Đợt 3: Phấn đấu đến ngày 23/9/2020, đạt chỉ tiêu ít nhất 90% “Phường – xã – thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch”. Mỗi quận, huyện có ít nhất một mô hình “Phường – xã – thị trấn sạch và xanh, thân thiện” theo tiêu chí của UBND Thành phố (được công nhận trước ngày 23/9/2020).

Việc công nhận, khen thưởng phường – xã – thị trấn tiêu biểu cấp Thành phố sẽ được xem xét, đánh giá trong đợt tổng kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP. Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” (Chỉ thị số 19).

Ngoài ra, UBND quận – huyện lưu ý cần có kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị đã được công nhận danh hiệu cấp quận – huyện ở các đợt thi đua để đảm bảo duy trì nhằm tạo cơ sở xét thi đua trong đợt tổng kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19. Báo cáo kết quả và danh sách các đơn vị được công nhận cấp quận – huyện cho UBND Thành phố (gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường) theo 03 đợt: Đợt 1: Trước ngày 27/4/2020; Đợt 2: Trước ngày 27/7/2020; Đợt 3: Trước ngày 21/9/2020.

UBND Thành phố sẽ căn cứ kết quả đánh giá phường – xã – thị trấn cấp quận – huyện trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp để đánh giá kết quả thi đua thực hiện Chỉ thị số 19 trong kỳ tổng kết 02 năm. Giao Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu cho UBND Thành phố triển khai và tổ chức đánh giá, xét công nhận các danh hiệu tiêu biểu cấp Thành phố, trình Thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố thông qua để UBND Thành phố công nhận, khen thưởng trong đợt tổng kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 19.

Theo TTBC

Đọc thêm

lên đầu trang