Kiểm điểm 58 cá nhân liên quan đến 1.386 hồ sơ sai phạm đất đai tại huyện Hóc Môn

28/11/2020 09:28

(35)


Sáng 27/11, Thanh tra TP phối hợp với Trung tâm Báo chí TP tổ chức buổi họp báo về kết quả rà soát, kiểm tra đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành đất ở trên địa bàn huyện Hóc Môn từ năm 2015 đến tháng 7 năm 2016. Phó chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ cùng Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông, Giám đốc Trung tâm Báo chí TP Từ Lương; Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường Trần Văn Thạch; Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên đồng chủ trì họp báo.

Kiểm tra rà soát 1.386 hồ sơ, chia thành 07 Nhóm

Tại họp báo, Phó chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ cho biết kết quả kiểm tra, rà soát, số lượng hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định trên địa bàn huyện Hóc Môn giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 7/2016 (đối với các hồ sơ có diện tích lớn hơn 500m2) là 1.386 hồ sơ, được chia thành 07 Nhóm hồ sơ theo pháp lý quy hoạch sử dụng đất.

Phó chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ phát biểu tại họp báo

Trong đó có 527 trường hợp đã tách thửa và chuyển nhượng thành 1.086 trường hợp, có 64 trường hợp tách thành nhiều thửa để chuyển nhượng, có 634 trường hợp đã thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng và hiện nay vẫn còn 429 trường hợp đang thế chấp quyền sử dụng đất.

Về việc cấp phép xây dựng công trình, trong số 1.386 trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên có 515 trường hợp có hộ khẩu ngoài huyện Hóc Môn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp nhưng không có nhu cầu sản xuất nông nghiệp và sau đó chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Trong số các trường hợp này, có 205/515 trường hợp đã được cấp phép xây dựng; hiện trạng có 21 nhà xưởng (có 10 trường hợp có diện tích từ 1.000m2 đến 1.628m2 , số trường hợp còn lại từ 500m2 trở lên); 03 trường hợp UBND huyện Hóc Môn kiểm tra, lập biên bản vi phạm và ghi nhận sai công năng.

Đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 58 cá nhân sai phạm

Trên cơ sở kết quả rà soát, phân nhóm Hồ sơ và kết quả tổng hợp của Thanh tra TP, Chủ tịch UBND TP kết luận UBND huyện Hóc Môn đã giải quyết cho 1.386 trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất ở không đúng quy định pháp luật đất đai; các cán bộ, công chức thuộc UBND huyện Hóc Môn đã tham mưu đề xuất và giải quyết không đúng quy định về thành phần hồ sơ và trình tự thủ tục; có nhiều trường hợp không thẩm định nhu cầu sử dụng đất, không đảm bảo sự phù hợp quy hoạch, có trường hợp chỉ căn cứ vào quy hoạch chung, không đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật, kết nối đồng bộ, vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Thông tin tại cuộc họp, Phó chánh Thanh tra TP Trần Đình Trữ cho biết tháng 1/2019 UBND huyện Hóc Môn đã tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 58 cá nhân có sai phạm liên quan đến công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015-2016, trong đó có 15 cá nhân liên quan đến việc ký mục đích sử dụng đất sẽ kiểm điểm cùng với kết quả rà soát các hồ sơ còn lại.

Đồng thời, UBND TP cũng đã giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hóc Môn tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND huyện Hóc Môn có liên quan đến sai phạm và báo cáo kết quả cho UBND TP.

Tiếp tục rà soát việc quy hoạch sử dụng đất

Liên quan đến việc rà soát thực hiện lập quy hoạch và các diện thuộc quy hoạch, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên cho biết, UBND huyện đã thực hiện rà soát tất cả các đồ án chứ không chỉ riêng những trường hợp nằm trong 1.386 hồ sơ thuộc kết luận. Quá trình lập, rà soát đều căn cứ thực hiện theo pháp luật và các thông tư liên quan, đảm bảo thông qua các bước rà soát, công khai, tổ chức lấy ý kiến công dân và các chuyên gia, có ý kiến thẩm định của Sở Kiến trúc trước khi trình TP và Chủ tịch huyện.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên trả lời câu hỏi của báo chí

Về việc xây dựng nhà xưởng sai công năng, huyện Hóc Môn đã lập hồ sơ với Sở Xây dựng để điều tra, xử lý. Sau khi rà soát lại quy hoạch, những phần đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất cũng sẽ được huyện tổng và hợp báo cáo cho TP thông qua Sở TN-MT để UBND TP giải quyết.

Đưa ra giải pháp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên cho biết huyện sẽ tiến hành rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 – 2020). Trên cơ sở đó, đề xuất, lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 trên địa bàn huyện Hóc Môn, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND TP phê duyệt; Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch các đường hẻm trên địa bàn huyện Hóc Môn làm cơ sở quản lý các đường hẻm; Phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/2000 làm cơ sở xem xét để giải quyết tiếp các thủ tục về nhà, đất theo quy định đối với các trường hợp trong 07 Nhóm đã kết luận.

Đối với các trường hợp không có đủ điều kiện điều chỉnh quy hoạch thành đất nhóm ở hiện hữu và các thửa đất không phù hợp với quy hoạch đất ở nông thôn hiện hữu, UBND huyện Hóc Môn sẽ báo cáo, đề xuất UBND TP xem xét giải quyết theo quy định của Luật Đất đai.

Dự kiến thời gian thực hiện trong 12 tháng kể từ  ngày 9/11/2020. Thanh tra TP có trách nhiệm theo dõi, giám sát để đảm bảo thời gian thực hiện.

Theo TTBC

Đọc thêm

lên đầu trang