HoREA đề xuất Bộ Xây dựng dự thảo Luật Chung cư

07/03/2019 09:57

(26)


Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản đề xuất cùng Bộ Xây dựng những phương án, giải pháp trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà ở chung cư và những vướng mắc, bất cập cần được tháo gỡ.

Theo HoREA, hiện công tác quản lý, vận hành và sử dụng nhà chung cư gặp phải một số tồn tại, vướng mắc chủ yếu như: Ban quản trị chung cư chưa được cấp con dấu; quy định về số người đứng tên tài khoản của Ban Quản trị; Trách nhiệm nộp phạt, nguồn tiền nộp phạt với các chung cư có vi phạm chưa được xác định rõ…

Đặc biệt, vướng mắc về việc đóng góp kinh phí bảo trì đối với các chung cư được thực hiện trong giai đoạn Luật Nhà ở 2005 có hiệu lực, vì Luật quy định không rõ như Luật Nhà ở 2014, dẫn đến tranh chấp do người mua nhà cho rằng đã nộp phí bảo trì khi ký hợp đồng mua nhà, trong lúc chủ đầu tư cho rằng chưa thu phí bảo trì này.

Với việc cải tạo chung cư cũ, theo HoREA, điều kiện phá dỡ đang bị siết chặt hơn, và điều này cũng gây khó khăn cho công tác thực hiện.

Cụ thể, đối với nhà chung cư cấp A, B, C muốn phá dỡ phải “được tất cả chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới thông qua hội nghị nhà chung cư” (khác với Luật Nhà ở 2005 quy định chỉ cần 2/3 chủ sở hữu chung cư đồng ý là được phá dỡ chung cư).

Việc ưu đãi miễn tiền sử dụng đất dự án xây dựng lại chung cư cũ dù đã được quy định nhưng do thiếu hướng dẫn thực hiện nên trên thực tế chưa thể áp dụng trong trường hợp xây dựng lại chung cư cũ kết hợp chỉnh trang đô thị.

Góp ý kiến để tạo thuận lợi và hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc quản lý, vận hành và sử dụng nhà chung cư, HoREA kiến nghị: Thực hiện nghiêm biện pháp cưỡng chế buộc chủ đầu tư phải bàn giao quỹ bảo trì chung cư cho Ban quản trị.

Theo HoREA, Bộ Xây dựng cần phối hợp với Bộ Công an để thực hiện công tác cấp con dấu cho Ban quản trị chung cư theo quy định của Luật Nhà ở 2014, tạo điều kiện cho Ban quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ; Đề nghị quy định rõ chủ tài khoản của Ban quản trị chung cư phải có từ hai (02) người trở lên làm đồng chủ tài khoản để tránh trường hợp lạm quyền, trục lợi;

Đề nghị có biện pháp yêu cầu đơn vị quản lý, vận hành chung cư chứng minh năng lực tài chính vì có thể dẫn đến trách nhiệm bồi thường dân sự khi xảy ra các sự cố như cháy lớn, tai nạn xảy ra…

Ngoài ra, theo HoREA, để công tác cải tạo chung cư cũ đạt hiệu quả, cần quy đình rằng với việc phá dỡ nhà chung cư hạng A,B,C chỉ cần 2/3 (hoặc 3/4) chủ sở hữu chung cư đồng ý là có hiệu lực.

Đọc thêm

lên đầu trang