Điều chỉnh quy hoạch Thảo Cầm Viên Sài Gòn Safari

26/09/2019 10:08

(50)


UBND TP.HCM đã giao Sở QH&KT đề xuất chủ trương điều chỉnh quy hoạch khu đô thị Tây Bắc TP, Thảo Cầm Viên Sài Gòn (Safari) và 10 phân khu dọc sông Sài Gòn.

Theo đó, trong giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/5000 (điều chỉnh) khu đô thị Tây Bắc, Sở QH&KT cần nghiên cứu lập quy hoạch với quy mô dân số 300.000 người theo đồ án quy hoạch chung xây dựng TP được duyệt. Cùng đó là bố trí dành quỹ đất dự trữ để phát triển khu quy hoạch này thành khu đô thị trong tương lai với quy mô dân số khoảng 600.000 người.

Về Thảo Cầm Viên Sài Gòn, UBND TP giao Sở QH&KT điều chỉnh quy hoạch theo đúng mục tiêu, tính chất và chức năng quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng TP được duyệt là Công viên Sài Gòn Safari, không bố trí chức năng ở, nghỉ dưỡng.

Đối với phân khu dọc sông Sài Gòn, Sở cần tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch, trật tự đô thị theo 10 đồ án quy hoạch đã được duyệt trước đó.

Đọc thêm

lên đầu trang