Đẩy nhanh tiến độ dự án Kênh Đông Củ Chi

26/09/2019 10:14

(273)


UBND TP.HCM vừa yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư nâng cấp hệ thống công trình thủy lợi Kênh Đông Củ Chi.

UBND TP cũng yêu cầu đơn vị này tổ chức khai thác hiệu quả nguồn nước từ hệ thống công trình thủy lợi Kênh Đông, đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cho người dân.

Công ty CP Cấp nước Kênh Đông cần đẩy nhanh tiến độ công tác đầu tư Nhà máy nước Kênh Đông II đáp ứng công suất cấp nước đã được duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, nhiệm vụ của công trình theo quy hoạch cấp nước TP.HCM đến năm 2025 đã được Chính phủ duyệt.

Đọc thêm

lên đầu trang