Xây dựng kho dữ liệu dùng chung là ưu tiên hàng đầu của đề án đô thị thông minh

21/12/2019 09:40

(213)


Chiều 20/12, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị triển khai quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác kho dữ liệu dùng chung của Thành phố. Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Ngoài ra, hội nghị còn có sự tham dự của đại diện các sở, ngành và UBND quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị có sự tham dự của các sở, ngành, quận, huyện

Hội nghị nhằm tổ chức hướng dẫn các đơn vị thực hiện sử dụng, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố. Qua đó ghi nhận các ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, quận, huyện để việc tổ chức triển khai đạt hiệu quả. Theo đó, cổng dữ liệu của Thành phố tại địa chỉ https://data.hochiminhcity.gov.vn là nơi khai thác tập trung Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, phục vụ cho nhu cầu kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của các cơ quan nhà nước Thành phố.

Trên đó cung cấp các thông tin như các bộ dữ liệu được chia sẻ; mô tả cấu trúc dữ liệu; các hướng dẫn kỹ thuật để khai thác dữ liệu; các phương thức, giải pháp kỹ thuật để khai thác, sử dụng dữ liệu. Ngoài ra, một phần của Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố sẽ được chia sẻ qua Cổng dữ liệu mở của Thành phố để người dân, tổ chức, doanh nghiệp khai thác sử dụng để tạo giá trị gia tăng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho Thành phố.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Võ Thị Trung Trinh cho biết, qua gần 2 năm triển khai Đề án, Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố (giai đoạn 1) đã hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung trên cơ sở tích hợp các một số cơ sở dữ liệu quan trọng tại một số sở, ngành. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Kho dữ liệu dùng chung, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 5086/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 về Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố. Mục tiêu của Quy chế này là nhằm cụ thể hóa chủ trương của lãnh đạo Thành phố trong việc triển khai Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, tạo hành lang pháp lý cho việc tổ chức tạo lập, tích hợp, khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung. Đó cũng là cơ sở để tổ chức, khai thác, sử dụng các kết quả Thành phố đã đạt được trong việc tích hợp, chia sẻ dữ liệu nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của cơ quan nhà nước, hướng đến phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Phóng viên báo Zing.vn thắc mắc liên quan các nội dung của Kho dữ liệu dùng chung

Để cụ thể hóa các quy định khung của Quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung trong công tác triển khai tạo lập, khai thác Kho dữ liệu dùng chung tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, UBND Thành phố ban hành các danh mục dữ liệu dùng chung của Thành phố trong từng lĩnh vực, trước mắt tập trung vào các danh mục phục vụ cho các cơ sở dữ liệu mà Thành phố đang tập trung triển khai.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu thống nhất, ngày 31/12/2019 sẽ là hạn cuối để các đơn vị gửi cập nhật dữ liệu về cho Sở Thông tin và Truyền thông. Việc xây dựng kho dữ liệu với đầy đủ thông tin đa chiều và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở là ưu tiên hàng đầu của Đề án Đô thị thông minh.

Đọc thêm

lên đầu trang