Trong 5 năm số lượng nhà ở người nước ngoài mua ở Việt Nam, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 0,85% tổng số nhà ở của các dự án

07/09/2020 10:26

(43)


Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa qua đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM để thông tin lại số liệu nhà ở người nước ngoài có thể đã mua trong 5 năm qua.

Theo HoREA, trong báo cáo số 82/2020/CV-HoREA ngày 10/8/2020 “V/v Nên hay không nên nới giới hạn “trần” sở hữu nhà trong dự án nhà ở thương mại cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và việc mua căn hộ du lịch (condotel) ?!”, tại Mục 2.2, có nhận xét: “Đối chiếu với số liệu báo cáo thị trường bất động sản cả nước trong 10 năm (2009-2019) của Bộ Xây dựng, thì đã có 5.000 dự án nhà ở với 3.774.000 căn nhà, bình quân mỗi 05 năm phát triển được khoảng 787.000 căn nhà. Nếu so sánh với số lượng 16.000 căn nhà mà người nước ngoài đã mua trong 05 năm qua, thì chỉ chiếm tỷ lệ 2% tổng số nhà ở”. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, HoREA phát hiện “có nhầm lẫn trong tính toán tỷ lệ”.

Cụ thể, theo số liệu báo cáo thị trường bất động sản cả nước trong 10 năm (2009 – 2019) của Bộ Xây dựng, đã có 5.000 dự án nhà ở với 3.774.000 căn nhà, thì bình quân mỗi 5 năm phát triển được khoảng 1.885.000 căn nhà, chứ không phải chỉ có 787.000 căn nhà.

Do vậy, Chủ tịch HoREA xác nhận lại số lượng nhà ở mà người nước ngoài có thể đã mua trong 5 năm (2015 – 2020), chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 0,85% (chưa đến 1%) tổng số nhà ở của các dự án nhà ở thương mại, chứ không phải khoảng 2% tổng số nhà ở.

Đọc thêm

lên đầu trang