Tổng Bí thư có thể ủy quyền cho một Uỷ viên Bộ Chính trị chủ trì hội nghị Trung ương

16/07/2021 06:03

(243)


Tổng Bí thư có thể ủy quyền cho một Uỷ viên Bộ Chính trị chủ trì hội nghị Trung ương. Khi cần thiết, Tổng Bí thư ủy quyền cho một Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương.

Bổ sung trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư

Sáng 15/7, thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2021 do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức, ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư cho biết: Hội nghị đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, trong đó tập trung vào tình hình kinh tế, xã hội; dịch bệnh COVID-19; các quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư; quy định về thi hành Điều lệ Đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng…

Về thi hành Điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, ông Lê Hải Bình cho biết, Hội nghị Trung ương lần này đã thảo luận và bổ sung nhiều điểm mới. Theo đó, bổ sung trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên T.Ư, bao gồm cả Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư trong việc gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Đặc biệt, Hội nghị T.Ư lần này có bổ sung mới trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư. Theo đó, Thường trực Ban Bí thư gồm Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, giải quyết công việc và cho ý kiến về các vấn đề vượt thẩm quyền của Thường trực Ban Bí thư nhưng chưa tới mức phải báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và những công việc được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, ủy quyền.

Trách nhiệm, quyền hạn của Tổng Bí thư cũng có bổ sung quy định mới, đó là khi cần thiết, Tổng Bí thư ủy quyền cho một Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương. Đồng thời bổ sung quyền hạn, trách nhiệm của Tổng Bí thư là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tham gia Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Trách nhiệm, quyền hạn của Thường trực Ban Bí thư được bổ sung thêm nội dung “định kỳ, thường xuyên nghe báo cáo và cho ý kiến về tình hình triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư để kịp thời nắm bắt tình hình và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan liên quan.

Liên quan tới Hội nghị của Ban Chấp hành T.Ư, bổ sung mới nội dung “căn cứ vào nhu cầu tình hình cụ thể, trong các Hội nghị Trung ương bố trí thời gian để nghe các báo cáo chuyên đề”.

Về quy định mới này, ông Lê Hải Bình cho biết, khi thảo luận về nội dung này, có ý kiến nói rằng, trong tình hình mới, có thể có lúc, tùy vào nội dung công việc cụ thể, có thể tiến hành Hội nghị T.Ư bằng hình thức trực tuyến. Đối với ý kiến này, Bộ Chính trị cũng nhấn mạnh tùy vào tình hình cụ thể, đặc thù và nội dung phù hợp có thể tính đến chuyện đó.

Không được ghi âm, ghi hình khi làm việc với chủ thể kiểm tra, giám sát

Về quy định thi hành Điều lệ Đảng, Trung ương đã thảo luận khá sôi nổi với hơn 90 ý kiến thảo luận. Trung ương đánh giá, thời gian qua, việc thực hiện Quy định 29 về thi hành Điều lệ Đảng đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, tuy nhiên cũng còn một số hạn chế, vướng mắc.

Vì vậy, qua thảo luận, Trung ương thống nhất việc xây dựng quy định về thi hành Điều lệ Đảng của khóa này sẽ dựa trên một số nguyên tắc: đảm bảo tuân thủ Điều lệ Đảng, cơ bản kế thừa Quy định 29; không mở rộng phạm vi sửa đổi do chưa sửa Điều lệ Đảng…

Về quy định đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, Ban Chấp hành T.Ư thống nhất ban hành quy định mới thay thế Quy định 30, với một số điểm đáng lưu ý: đó là quy định việc không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát sóng khi làm việc với chủ thể kiểm tra, giám sát.

Quy định này nhằm phòng ngừa việc đối tượng kiểm tra sẽ ghi âm, ghi hình lại các nội dung trong quá trình kiểm tra chưa được phép công khai, đảm bảo giữ bí mật, danh tính người tố cáo; tăng trách nhiệm, thẩm quyền cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; quy định về giải quyết tố cáo đối với trường hợp cán bộ về hưu nhưng bị tố cáo về những việc đã làm trong thời gian đương chức…

(Theo Tiền Phong)

Đọc thêm

lên đầu trang