Thông báo các chương trình tham quan học hỏi ngắn ngày tại Đức trong năm 2020

05/02/2020 03:11

(90)


Các chương trình tham quan học hỏi ngắn ngày tại Đức trong năm 2020. Các khóa học được tài trợ các chi phí đi lại tại Đức (vé máy bay hai chiều), tiền khách sạn, các bữa ăn và các chi phí liên quan kể cả bảo hiểm y tế cho toàn bộ thời gian ở Đức.

Nhiều khóa học dành cho nhà báo như: bước ngoặt năng lượng, nhập cư lao động chuyên môn cao, tương lai của lương thực, chính sách môi trường, báo chí chất lượng, công nghiệp 4.0 và số hóa.  

 

Đọc thêm

lên đầu trang