Thành lập Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường

06/06/2009 11:28

(8)


Ngày 27-6, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM đã được thành lập, do ông Đặng Văn Khoa (đại biểu HĐND TP.HCM) làm chủ tịch.

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường TPHCM

Nhiệm vụ của hội là tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong nhân dân; huy động, tổ chức và tham gia đóng góp xây dựng các chính sách pháp luật; thực hiện các hoạt động phản biện xã hội, tư vấn về công nghệ, sản xuất sạch trong lĩnh vực môi trường; đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ thiên nhiên và môi trường…

Ông Trần Thế Ngọc – thứ trưởng Bộ Tài nguyên – môi trường – cho rằng sự ra đời của hội là kịp thời, đáp ứng nhu cầu phát triển của TP. Ông Ngọc đề nghị hội phải tham gia nhiều hơn công tác nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường của quá trình sản xuất đến đời sống người dân; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp, chương trình hành động chi tiết và kết nối chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trong công tác bảo vệ môi trường.

Đọc thêm

lên đầu trang