Quyền lợi nhà tài trợ tham gia sự kiện ‘Doanh nghiệp Bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp hơn’

Quyền lợi nhà tài trợ tham gia sự kiện: “Doanh nghiệp Bảo vệ môi trường vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

Sự kiện sẽ mang lại cơ hội:

–           Trải nghiệm thực tế trên các cung đường và trong các sự kiện;

–           Đồng hành cùng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương;

–           Tôn vinh doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu;

–           Giao lưu, mở rộng quan hệ giữa các doanh nhân, doanh nghiệp trong đoàn;

–           Gặp gỡ lãnh đạo Tỉnh, sở, ban ngành và doanh nghiệp để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư;

–           Cùng chung tay vì cộng đồng trong chuỗi sự kiện bảo vệ rừng và môi trường;

–           Giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục tới trường;

Ban tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, tham gia tài trợ và đồng hành từ quý vị!