Panasonic công bố mục tiêu giảm phát thải CO2 trên toàn cầu vào năm 2050

15/04/2022 01:31

(117)


Tập đoàn Panasonic vừa chính thức công bố cam kết giảm phát thải CO2 vào năm 2050 ở mức hơn 300 triệu tấn, tương đương khoảng 1% tổng lượng phát thải toàn cầu.

Với tầm nhìn môi trường đến năm 2050,  từ năm 2017 Panasonic đã đề ra kế hoạch giảm phát thải nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và tạo ra thặng dư năng lượng sạch. Việc chuyển đổi sang cam kết Panasonic GREEN IMPACT (Tác động Xanh) Panasonic muốn nhấn mạnh sự thay đổi trong trọng tâm của Tập đoàn nhằm chủ động góp phần giải quyết những thách thức của xã hội toàn cầu, hướng đến mục tiêu trung hòa carbon, thay vì chỉ so sánh nguồn năng lượng sạch mà Panasonic tạo ra với nguồn năng lượng tiêu thụ.

Nhân viên Panasonic cùng hưởng ứng chương trình Vì một Việt Nam Xanh

Cùng với quá trình chuyển đổi này, Panasonic quyết định thay thế các mục tiêu tập trung vào năng lượng của Tập đoàn bằng các mục tiêu giảm thiểu CO2 nhằm giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu, đồng thời thể hiện rõ giá trị những tiến bộ và phát triển của Panasonic. Tập đoàn Panasonic sẽ đóng góp vào mục tiêu trung hòa carbon toàn cầu bằng cách tạo ra các tác động giảm thiểu phát thải CO2 từ phía Tập đoàn, qua đó góp phần giảm lượng phát thải CO2 của xã hội.

Theo đó, Panasonic tập trung vào bốn mục tiêu của cam kết Panasonic GREEN IMPACT với tầm nhìn môi trường dài hạn mới được thiết lập bằng cách đánh giá bốn loại tác động dựa trên phạm vi, phương pháp và khung thời gian của việc giảm phát thải CO2 gồm:

Tác động thứ nhất: Giảm lượng phát thải trong chuỗi giá trị

Đặt mục tiêu giảm 110 triệu tấn phát thải CO2 từ chuỗi giá trị của Tập đoàn bằng cách tập trung vào ba lĩnh vực bao gồm chiếu sáng, điều hòa không khí và thông gió – vốn là ba lĩnh vực chiếm 80% năng lượng tiêu thụ trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Tác động thứ hai: Tránh phát thải từ các ngành hàng hiện tại

Đặt mục tiêu giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 bằng việc tiết kiệm năng lượng cho khách hàng trong các lĩnh vực kinh doanh hiện tại như ắc quy ô tô, phần mềm chuỗi cung ứng, chất lượng không khí và điều hòa không khí.

Tập đoàn Nhật Bản nhắm tới mục tiêu giảm thiểu CO2 nhằm giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu

Tác động thứ ba: Tránh phát thải thông qua các công nghệ và ngành hàng mới

Đặt mục tiêu giảm 100 triệu tấn khí thải CO2 thông qua quá trình chuyển đổi tiêu thụ năng lượng tái tạo của xã hội, đồng thời đổi mới công nghệ và giải pháp mới như các thiết bị năng lượng hydro, v.v.

Tác động thứ tư: Tác động của những mặt trái trong chuyển đổi năng lượng đối với xã hội

Thúc đẩy năng lượng tái tạo trong xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh và truyền thông trong phạm vi Tác động thứ nhất, thứ hai và thứ ba được đề cập phía trên. Đồng thời, Panasonic cam kết đồng hành với khách hàng và xã hội để đạt được mức giảm tổng thể hơn 300 triệu tấn khí thải CO2 trong thời gia tới.

Lãnh đạo Panasonic hưởng ứng chương trình nhặt rác bảo vệ môi trường 

Theo đại diện Tập đoàn Panasonic, là tập đoàn tiên phong hàng đầu thế giới về phát triển các công nghệ và giải pháp sáng tạo với những ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực gồm điện tử tiêu dùng, nhà ở, ô tô, công nghiệp, truyền thông và năng lượng trên toàn cầu, Panasonic chuyển đổi sang hệ thống công ty tự vận hành từ ngày 01/04/2022 với Tập đoàn Panasonic Holdings đóng vai trò là công ty mẹ (công ty holding) và tám công ty thành viên trực thuộc.

Tập đoàn luôn cam kết sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc của mỗi người dân và sự phồn vinh của toàn xã hội, tiến hành mọi hoạt động kinh doanh dựa trên triết lý kinh doanh và các nguyên tắc kinh doanh được áp dụng nhất quán kể từ khi thành lập nhằm kiến tạo giá trị mới và cung cấp các giải pháp bền vững cho thế giới hiện đại.

PANA.

Đọc thêm

lên đầu trang