Long An: Công ty CPL muốn gì?

08/04/2021 07:30

(72)

Không chỉ yêu cầu ngăn chặn toàn bộ quyền sử dụng đất, CPL còn bắt ép chủ đầu tư phải ngưng triển khai dự án để chia đất, bất chấp Phán quyết Trọng tài và pháp luật Việt Nam.


Long An: Công ty CPL muốn gì?

Yêu cầu ngăn chặn trái luật

Phán quyết Trọng tài số 29/12 ngày 25/4/2013 của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (gọi tắt VIAC), buộc Công ty Hồng Phát cùng CPL tiếp tục đàm phán, ký kết hợp đồng thành lập công ty liên doanh. Lấy lý do “thi hành Phán quyết Trọng tài”, CPL nhiều lần yêu cầu Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh Long An ngăn chặn toàn bộ 13 Quyền sử dụng đất Dự án, với 232,66 ha của Công ty Hồng Phát, nhằm mục đích để Dự án rơi vào bế tắc, đẩy chủ đầu tư vào thế thiếu vốn và dẫn đến phá sản!

Yêu cầu ngăn chặn của CPL hết sức vô lý, nhưng được Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An là ông Võ Văn Xuân thực hiện và ký ban hành Công văn số 525/CTHA ngày 18/9/2017 với nội dung: “Tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản (không cho thế chấp, bảo lãnh) đối với 13 QSDĐ của Công ty Hồng Phát”. Công văn này là trái pháp luật, bởi Phán quyết Trọng tài không có nội dung nào buộc ngăn chặn 13 QSDĐ của Công ty Hồng Phát, nên Chủ đầu tư liên tục khiếu nại.

Sau khi xem xét, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo, thể hiện tại Văn bản số 12705/VPCP-V.I ngày 28/11/2017. Thực hiện chỉ đạo trên, Bộ Tư pháp tổ chức nhiều buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Long An, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VIAC cùng các đơn vị chuyên môn Bộ Tư pháp…

Ngày 04/6/2018, Bộ Tư pháp có Văn bản số 123/BC-BTP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thi hành Phán quyết Trọng tài, xác định: “Theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật khác có liên quan, việc thành lập công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của các bên đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (kể cả Cơ quan THADS) không thể thực hiện thay. Không có cơ sở để áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản theo Điều 71 của Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014. Theo quy định của Luật THADS thì sau khi kê biên, Cơ quan THADS phải áp dụng các biện pháp tiếp theo để xử lý tài sản như: Thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản… Trường hợp, Cơ quan THADS tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của Công ty Hồng Phát thì không đúng theo nội dung Phán quyết Trọng tài…”.

Ngày 31/8/2018, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8248/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình: “Đồng ý về nguyên tắc hướng giải quyết của Bộ Tư pháp tại Văn bản 123/BC-BTP ngày 04/6/2018. Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, UBND tỉnh Long An thực hiện việc thi hành án liên quan đến Công ty Hồng Phát theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra khiếu kiện Quốc tế. Nếu có tranh chấp về góp vốn và bồi thường thiệt hại trong việc thực hiện Thỏa thuận khung giữa hai công ty, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, UBND tỉnh Long An hướng dẫn các công ty khởi kiện tại Tòa án nhân dân để giải quyết theo đúng quy định pháp luật”.

Căn cứ Văn bản 123/BC-BTP của Bộ Tư pháp và Văn bản 8248/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ, ngày 26/11/2018, Tổng cục THADS có Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1, nêu rõ: “Theo quy định tại khoản 4, Điều 69, Điều 71 Luật THADS năm 2014, Cơ quan THADS không có căn cứ để cưỡng chế kê biên tài sản đối với 13 Quyền sử dụng đất của Công ty Hồng Phát, đồng thời cũng không có cơ sở để tiếp tục yêu cầu thực hiện Công văn số 525/CTHA. Vì vậy, Tổng cục THADS yêu cầu Cục THADS tỉnh Long An ban hành văn bản chấm dứt thực hiện nội dung Công văn số 525/CTHA… Trong trường hợp các bên đã thành lập được Công ty liên doanh mà Hồng Phát không đưa 13 QSDĐ góp vốn vào Công ty liên doanh thì Cơ quan THADS sẽ phối hợp để tổ chức việc thi hành án theo đúng quy định của pháp luật”.

Từ chỉ đạo của Tổng cục THADS, ngày 29/11/2018, Cục THADS tỉnh Long An ban hành Văn bản số 682/CV-CTHADS, thông báo “Chấm dứt hiệu lực Công văn số 525/CTHA”.

“Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”?

Đại diện chủ đầu tư Dự án trình bày: Phải hơn 12 tháng, kể từ khi có ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Tư pháp cùng các cơ quan chức năng thì Cục THADS tỉnh Long An mới ban hành Văn bản số 682/CV-CTHADS, thông báo “Chấm dứt hiệu lực Công văn số 525/CTHA”. Nhưng sau đó không lâu, ngày 18/12/2018, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Long An là ông Đặng Hoàng Yên lại bất ngờ ký Quyết định số 07/QĐ-CTHADS với nội dung: “Tạm dừng đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản đối với 13 QSDĐ đứng tên Công ty Hồng Phát cho đến khi các bên thi hành xong Phán quyết Trọng tài số 29/12”.

Theo Công ty Hồng Phát, việc Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên ký ban hành Quyết định số 07 là mang tính cố ý và có dấu hiệu của tội ra quyết định trái pháp luật, dẫn đến gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho chủ đầu tư như sau:

Thứ nhất, Quyết định 07 ban hành không đúng phạm vi, đối tượng thi hành án, bởi   Phán quyết Trọng tài không giải quyết tranh chấp về tài sản nên quyết định 07 của Cục THADS tỉnh Long An là hết sức vô lý.

Thứ hai, Quyết định 07 ban hành không có căn cứ pháp lý và cơ sở thực tế: Theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định pháp luật có liên quan, việc lập Công ty liên doanh phải do ý chí tự nguyện của Hồng Phát và CPL; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác (kể cả Cơ quan THADS) không thể thực hiện thay cho các bên đương sự. Đây cũng là quan điểm của Bộ Tư pháp; của Tổng cục THADS và của Cục THADS tỉnh Long An. Do đó, việc Chấp hành viên lấy lý do thực hiện Phán quyết Trọng tài, lập Công ty liên doanh để ngăn chặn 13 QSDĐ của Hồng Phát là không có căn cứ, trái pháp luật.

Mặt khác, Chính Cục trưởng Cục THADS tỉnh Long An Bùi Phú Hưng đã xác định rõ tại Văn bản số 458/CV-CTHADS ngày 05/10/2018:“Khi Công ty liên doanh được thành lập mà Hồng Phát không đưa 13 QSDĐ góp vào liên doanh thì mới bị chế tài bằng biện pháp cưỡng chế”. Đây cũng là quan điểm của lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS thể hiện rõ tại Văn bản số 123/BC-BTP và Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1. Do đó, không có căn cứ để ràng buộc trách nhiệm pháp lý liên quan đến 13 QSDĐ của Hồng Phát.

Thứ ba, Quyết định 07 xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản doanh nghiệp: Phần diện tích 232,66 ha thể hiện thuộc quyền sử dụng hợp pháp, duy nhất của Công ty Hồng Phát, được pháp luật công nhận. Quyết định 07 ngăn chặn toàn bộ 232,66 ha đất đã trực tiếp xâm phạm nghiêm trọng đến QSDĐ, quyền sở hữu tài sản của Hồng Phát được bảo vệ bởi Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Đầu tư cùng các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thứ tư, Quyết định 07 đi ngược lại ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ (thể hiện tại Văn bản số 8248/VPCP-V.I ngày 31/8/2018), của  Bộ Tư pháp (tại Văn bản số 123/BC-BTP ngày 04/6/2018), của Tổng cục THADS (tại Văn bản số 4341/TCTHADS-NV1 ngày 26/11/2018), và của chính Cục THADS tỉnh Long an thể hiện tại hàng loạt văn bản, rõ nhất là Văn bản số 458/CV-CTHADS ngày 05/10/2018.

Thứ năm, Quyết định 07 đi ngược lại chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Long An. Trong nhiều văn bản và tại các cuộc họp liên quan đến Dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh hối thúc Công ty Hồng Phát khẩn trương phát triển, đẩy nhanh tiến độ dự án, nếu không sẽ bị thu hồi. Năm 2017, Công ty Hồng Phát đã nộp 210 tỷ đồng cho tỉnh Long An để đảm bảo tiếp tục triển khai Dự án, nâng số tiền mà công ty đầu tư vào Dự án đã hơn 1.000 tỷ đồng.

Thứ sáu, Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên biết rõ, Quyết định 07 đã ngăn chặn Công ty Hồng Phát thực hiện quyền góp vốn bằng giá trị 13 QSDĐ vào công ty liên doanh. Khi bị ngăn chặn, 13 QSDĐ của Hồng Phát không đủ điều kiện để góp vốn liên doanh theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013. Mặc khác, theo quy định của Luật THADS, sau khi ngăn chặn tài sản, Cơ quan THADS phải tiến hành các bước tiếp theo như kê biên, xử lý tài sản (thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản…) của Hồng Phát thì lại trái với nội dung Phán quyết Trọng tài như Bộ Tư pháp đã khẳng định tại Văn bản 123/BC-BTP. Chính vì thế nên Chấp hành viên “ngâm” Quyết định 07 đã gần 28 tháng vẫn không thực hiện các bước tiếp theo.

Thứ bảy, Quyết định 07 gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Với hơn 1.000 tỷ đồng đã đầu tư vào Dự án, Công ty Hồng Phát ngày từng ngày, phải gồng mình gánh chịu thiệt hại chồng chất bởi Quyết định 07. Chỉ riêng hai khoản lãi suất và bồi thường về đất, Công ty Hồng Phát đã phải gánh chịu thiệt hại hơn 856 tỷ đồng, và con số này vẫn chưa dừng lại khi Quyết định 07 vẫn còn tồn tại.

Hình ảnh Dự án chụp năm 2020.
Hình ảnh Dự án chụp năm 2020.

Có hay không sự bao che, tiếp tay của chính quyền địa phương?

CPL nghĩ ngăn chặn 13 QSDĐ sẽ triệt đường phát triển Dự án, khiến chủ đầu tư lâm đường cùng. Thực tế, tuy gặp nhiều khó khăn do bị ngăn chặn, Công ty Hồng Phát với năng lực và uy tín của mình, vẫn huy động nguồn lực để phát triển Dự án và nhiều hạng mục vẫn được triển khai.

Mong muốn chống phá Dự án, triệt hạ chủ đầu tư của CPL không mang lại kết quả, nên CPL tiến thêm một bước “ác nghiệt” hơn, thể hiện tại cuộc họp ngày 11/10/2019 do UBND tỉnh Long An tổ chức. Phía CPL gồm hai ông Tong Kwok Lun (Tổng Giám đốc CPL) và Luật sư Lương Văn Trung (đại diện theo ủy quyền CPL) đề nghị tiếp tục ngăn chặn, phong tỏa 13 QSDĐ, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Long An buộc Hồng Phát chấm dứt phát triển dự án trên diện tích đất 232,66 ha. Chủ tịch UBND tỉnh Long An thời điểm đó là ông Trần Văn Cần bác bỏ: “CPL đề nghị dùng biện pháp hành chính để yêu cầu Chủ đầu tư ngưng triển khai thực hiện Dự án là không có căn cứ pháp lý. UBND tỉnh đang yêu cầu Hồng Phát đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo quy định của pháp luật”.

Chỉ một tháng sau, CPL tiếp tục đưa ra đề nghị hết sức vô lý trên tại cuộc họp ngày 13/11/2019. Lạ thay, lần này, Chủ tịch Trần Văn Cần nghe theo CPL, “quay 180 độ”, lệnh cho Hồng Phát phải tạm ngưng triển khai Dự án trong phạm vi 13 QSDĐ, cũng như tạm dừng các hợp đồng mà Hồng Phát đã ký kết với đối tác để triển khai Dự án trong hai tháng. Ra lệnh bằng văn bản số 82/BB-UBND, nhưng kéo dài đến nay đã hơn 16 tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Long An vẫn chưa thu hồi mệnh lệnh hành chính trái pháp luật này!

Công ty Hồng Phát bức xúc: Là chủ đầu tư Dự án, Hồng Phát đã và đang phải chịu “một cổ, hai tròng”, vừa bị Cục THADS tỉnh Long An ngăn chặn 13 QSDĐ, vừa bị ông Chủ tịch tỉnh buộc tạm dừng thực hiện Dự án. Hiện, Dự án bị “cấm vận” toàn diện, ngưng trệ mọi hoạt động đúng như ý đồ của CPL!

Trong văn bản mới nhất, CPL rất cảm kích Cục THADS tỉnh Long An và UBND tỉnh Long An vì đã ban hành hai mệnh lệnh hành chính nêu trên và cho rằng hai lệnh này phải duy trì nên xem như Dự án đã rơi vào “bế tắc vĩnh viễn”. Cho rằng “không còn chút niềm tin đối với Hồng Phát”, CPL đề nghị thu hồi Dự án, chia và cấp cho CPL 130 ha đất (cắt từ 13 QSDĐ 232,66 ha) để CPL tự thực hiện dự án riêng?!

Ngoài ra, tại buổi làm việc ngày 9/3/2021, liên quan đến thi hành Phán quyết Trọng tài do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Long An đồng chủ trì, đại diện Hồng Phát và CPL đều trình bày rõ quan điểm của mình, được ghi vào biên bản. Trong đó, một lần nữa, Hồng Phát bác bỏ đề nghị của CPL đòi chia 130 ha đất vì nội dung này không có trong Phán quyết Trọng tài và hoàn toàn trái với quy định của pháp luật Việt Nam. Khi các thành viên ký vào biên bản họp, thì Luật sư Lương Văn Trung chọn ngay chiếc ghế có bảng tên Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út, để ngồi thoải mái đọc biên bản và ký tên!?

Hồng Phát lên tiếng: “Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được đã cho thấy Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên biết rõ việc ngăn chặn 13 QSDĐ của Hồng Phát theo yêu cầu của CPL là trái quy định pháp luật và có dấu hiệu kháng lệnh cấp trên. Quyết định 07 đã vô tình đã bóp chết Dự án, gây ra lãng phí về sử dụng đất trong thời gian qua và còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, cản trở sự phát triển kinh tế của tỉnh Long An. Vụ việc này đã được nhiều cơ quan ngôn luận phản ảnh rất nhiều, khiến người dân mất lòng tin đối với các cơ quan thực thi pháp luật”. Hiện, công ty Hồng Phát đã có văn bản kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét:

Một là, Cục THADS tỉnh Long An thu hồi Quyết định 07 để Hồng Phát góp vốn bằng giá trị 13 QSDĐ vào Công ty liên doanh. Trường hợp Cục THADS tỉnh Long An tiếp tục duy trì Quyết định 07 thì phải có hướng xử lý tiếp theo đối với 13 QSDĐ của Hồng Phát, tránh để kéo dài gây hậu quả không thể khắc phục.

Hai là, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phải tích cực và sớm “cởi trói” cho Dự án, đồng thời chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của Chấp hành viên Đặng Hoàng Yên trong việc ban hành Quyết định số 07. Trong đó, có trách nhiệm của CPL khi đã cam kết bồi thường nếu yêu cầu ngăn chặn 13 Quyền sử dụng đất của Hồng Phát là trái pháp luật

Môi trường và Đô thị điện tử sẽ tiếp tục thông tin.

Nguyễn Minh/Theo Môi trường và Đô thị Điện tử
https://phapluatmoitruong.vn/long-an-cong-ty-cpl-muon-gi-bai-2/

Đọc thêm

lên đầu trang