Hội thảo “Hướng dẫn tự kiểm toán môi trường”

18/11/2022 03:32

(234)


Sáng ngày 18/11/2022, tại khách sạn Sen Việt ở quận 3 TP.HCM, Viện Khoa học Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường đã tổ chức buổi hội thảo về “Hướng dẫn tự kiểm toán môi trường tại các cơ sở sản xuất – kinh doanh – dịch vụ” với mục đích tập họp các ý kiến chuyên môn và mối quan tâm xã hội đối với môi trường và những phương thức giám sát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của các cơ sở nhằm phòng chống ô nhiễm.

Toàn cảnh buổi Hội thảo về “Hướng dẫn tự kiểm toán môi trường tại các cơ sở sản xuất – kinh doanh – dịch vụ”

Tại buổi hội thảo, ông Phạm Văn Lợi –Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường đã thay mặt Ban tổ chức đã điểm qua tình hình chấp hành các quy định bảo vệ môi trường và giới thiệu về chủ đề hội thảo, nhấn mạnh tầm quan trọng cần thiết của công tác kiểm toán môi trường dựa trên cơ sở điều 74 Luật Bảo vệ Môi trường trong bối cảnh công nghiệp và mọi hoạt động sản xuất trong nước đang tăng trưởng quá nóng.

Hội thảo cũng đã nghe ông Hàn Trần Việt –Trưởng Phòng Kinh tế Môi trường của Viện Khoa học Môi trường báo cáo về thực trạng môi trường của đất nước, các tác động môi trường từ sản xuất dịch vụ của nhiều cơ sở, những hệ luỵ do thiếu chấp hành các quy định môi trường và trình bày các tài liệu hướng dẫn tự kiểm toán môi trường cho các cơ sở với cách đi từ tổng quan đến những phương pháp chi tiết, giải pháp cụ thể để phổ biến hướng dẫn cho các cơ sở tự kiểm toán theo biểu mẫu của Viện Khoa học Môi trường đề nghị.

Các đại biểu cũng nêu những ý kiến đóng góp vào đề án tại hội thảo

Các đại biểu cũng nêu những ý kiến đóng góp vào đề án, với các đề nghị cần có chế độ tôn vinh khen thưởng như cấp nhãn sinh thái, chứng nhận thân thiện môi sinh cho các sản phẩm từ những đơn vị thực hiện nghiêm kiểm toán và chấp hành tốt quy định; yêu cầu xây dựng chi tiết rõ ràng những tiêu chí cho những ngành nghề, loại hình sản xuất dịch vụ khác nhau.

Ngoài ra, có ý kiến cho rằng phải tổ chức lực lượng để giải thích cặn kẽ các kiểm toán viên cơ sở đồng thời những người đó cũng phải qua huấn luyện chuyên nghiệp có chứng nhận nhằm bảo đảm công tác kiểm toán được đúng, đủ và cũng có đề nghị phải tăng cường kiểm tra giám sát liên tục các thông tin môi trường cơ sở kết hợp với số liệu quan trắc để việc chấp hành thực hiện luôn nghiêm minh và tránh những hành vi đối phó qua phù phép dữ liệu.

Tuy nhiên cũng có đại biểu cho rằng, lĩnh vực kiểm toán tuân thủ là không quá cần thiết vì các đánh giá tác động môi trường và các quy định pháp luật môi trường đã nêu rõ trước rồi, cũng đã có các chế tài cần thiết cho việc tuân thủ quy định pháp lý môi trường. Vấn đề là không nên làm đại trà gây tốn kém nguồn lực mà cần làm tinh gọn, thu hẹp đối tượng theo phân cấp quy mô, mức độ phát thải, tập trung kiểm toán quyết liệt vào những cơ sở có tiềm năng tác động đến môi trường lớn hay từng vi phạm làm ô nhiễm môi sinh và sẽ giảm dần mức độ.

Cũng có ý kiến còn thoáng hơn khi đề nghị cho doanh nghiệp tự giác chọn lựa khuôn khổ, chế độ báo cáo phù hợp và không nên khắt khe về yêu cầu chứng nhận chuyên nghiệp của kiểm toán viên cơ sở, thậm chí lưu ý đến sự ra đời chắc chắn của những dịch vụ kiểm toán…

Cuối buổi hội thảo, Chủ toạ chương trình đã nêu sơ lược nội dung các ý kiến phát biểu đóng góp và trả lời tóm tắt những thắc mắc xung quanh vấn đề chính của hội thảo. Bên cạnh đó, Chủ toạ cũng đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của mọi người tham dự và mong rằng trí tuệ tập thể của mọi người sẽ làm đề án đầy đủ, súc tích và mang chất lượng chuyên môn cao hơn.

Lê Hùng – Ban Đối ngoại HANE

Đọc thêm

lên đầu trang