Điều chỉnh phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Võ Văn Hoan phụ trách Chương trình giảm ô nhiễm môi trường

07/04/2022 06:24

(380)


Ngày 7/4, UBND TPHCM có quyết địnhsố 1026/QĐ-UBND về điều chỉnh phân công công tác Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TPHCM và các Ủy viên Ủy ban Nhân dân TPHCM nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Việc điều chuyển được thực hiện dựa trên nguyên tắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM trực tiếp phụ trách các công việc thuộc lĩnh vực nhiệm vụ phân công cho Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TPHCM. Điều chuyển phân công thêm nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Tăng ủy quyền và trách nhiệm của các Giám đốc sở, Thủ trưởng các đơn vị.

Bổ sung nhiệm vụ đối với ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM

Chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND TP.HCM và phân công Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ủy viên UBND TP.HCM tham dự các hoạt động của các cơ quan Trung ương, Thành ủy, HĐND TPHCM, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM, UBND TP.HCM, các cơ quan, đơn vị thuộc TP.HCM.

Tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của UBND TP.HCM, chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ đạo Văn phòng UBND TP.HCM trong quan hệ công tác với Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực:

– Quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị;

– Xây dựng Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM gắn với xây dựng thành phố Thủ Đức; xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

– Xây dựng;

– Quản lý đất đai – tài nguyên và môi trường;

– Giao thông, vận tải; cấp, thoát nước;

– Quản lý nhà (nhà công vụ, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội);

– Xét duyệt các dự án đầu tư trong nước thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách;

– Chương trình kích cầu đầu tư theo lĩnh vực phụ trách.

Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau:

– Đề án hình thành và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2035;

– Đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn TP.HCM;

– Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 – 2030;

– Đề án chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020 – 2045 và kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 – 2030;

– Đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

– Đề án phát triển hạ tầng dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2040;

– Đề án phát triển hạ tầng công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2045 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 – 2025 (Khu công nghệ cao, các Khu công nghiệp, Khu Công viên Phần mềm Quang Trung, mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo);

– Đề án phát triển kè bờ sông và kinh tế dịch vụ ven sông giai đoạn 2020 – 2045 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2020 – 2025;

– Đề án phát triển hệ thống cấp nước Thành phố giai đoạn 2020 – 2050 và Chương trình cung cấp nước sạch và chấm dứt khai thác nước ngầm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030;

– Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030.

Phụ trách các Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành, Hội đồng, Tổ Công tác, Chương trình, Đề án, Công trình thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi, chỉ đạo.

Về đơn vị phụ trách:

– Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

– Theo dõi, chỉ đạo: Thành phố Thủ Đức.

Bổ sung nhiệm vụ đối với bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Trực tiếp chỉ đạo: Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, Quỹ Phát triển đất Thành phố, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1.

Bổ sung nhiệm vụ đối với ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Trực tiếp chỉ đạo: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp, Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV.

Phụ trách một số Chương trình, Đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể như sau:

– Chương trình phát triển công viên cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030;

– Chương trình phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030;

– Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 – 2030.

Theo dõi, chỉ đạo: huyện Bình Chánh.

Bổ sung nhiệm vụ đối với ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến:

– Xử phạt vi phạm hành chính; giải quyết những trường hợp tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra có liên quan đến lĩnh vực: giao thông đường bộ, hàng hải, xây dựng, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản, đất đai, kinh doanh bất động sản.

Đơn vị phụ trách

– Trực tiếp chỉ đạo: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc, Ban Quản lý Khu Nam, Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích các quận, huyện, thành phố Thủ Đức theo địa bàn phụ trách và các địa bàn do Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách.

– Phối hợp theo dõi: các ga đường sắt quốc gia, các cảng sông, cảng biển, cảng hàng không Tân Sơn Nhất.

– Theo dõi, chỉ đạo: quận Phú Nhuận.

Bổ sung nhiệm vụ đối với ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Đơn vị phụ trách

– Trực tiếp chỉ đạo: Tổng công ty cấp nước Sài Gòn – TNHH MTV, Tổng công ty Cơ khí – Giao thông vận tải Sài Gòn – TNHH MTV (SAMCO).

– Theo dõi, chỉ đạo: huyện Hóc Môn.

Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm:

Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc, ủy viên UBND TPHCM: giúp ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách Thành phố Thủ Đức.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ủy viên UBND TPHCM: giúp ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách huyện Bình Chánh.

Giám đốc Sở Xây dựng, ủy viên UBND TPHCM: giúp ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách quận Phú Nhuận.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ủy viên UBND TPHCM: giúp ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịchUBND TPHCM phụ trách huyện Hóc Môn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 4345/QĐ-UBND không trái với các nội dung quy định tại Quyết định này vẫn giữ nguyên.

 

Đọc thêm

lên đầu trang