Đà Lạt có sân golf 18 lỗ thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

19/03/2020 03:43

(60)


UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết sân golf Tuyền Lâm 18 lỗ, tỷ lệ 1/500, thuộc phân khu chức năng số 8, Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt.

Theo quyết định phê duyệt số 457/QĐ-UBND ngày 12.3.2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng: trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, Công ty cổ phần Sacom – Tuyền Lâm có trách nhiệm chủ động phối hợp cùng Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, UBND thành phố Đà Lạt tổ chức công bố quy hoạch được duyệt bằng nhiều hình thức: tổ chức hội nghị công bố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trưng bày công khai thường xuyên bản vẽ tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch và trên địa bàn các phường trong vùng quy hoạch…

Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm của Đà Lạt nhìn từ trên cao

Quyết định số 457/QĐ-UBND phê duyệt diện tích đất quy hoạch sân golf Tuyền Lâm 18 lỗ là 739.975 m2, với nhiều hạng mục: công trình có mái che 4.928m2 (nhà hội quán, 2 nhà phát banh, nhà hàng, 2 nhà dừng chân, nhà để xe, kho, 2 trạm bơm, nhà bảo vệ, trạm phát điện, trạm biến áp, nhà nông cơ, nhà vệ sinh, 2 chòi nghỉ…); công trình không có mái che 11.839,6m2 (đường giao thông – kể cả bạt mái taluy, đường đi bộ – sân bãi quanh công trình); Đất rừng, mặt nước, sân golf 723.207,4m2…

Tầng cao công trình được giới hạn ≤ 3 tầng (bao gồm cả tầng áp mái và tầng bán hầm). Chỉ giới xây dựng cách lộ giới đường vòng hồ Tuyền Lâm ≥ 10m và ≥ 1,5 lần chiều cao công trình; cách ranh đất của dự án ≥ 10m; đường tụ thủy ≥ 20m… Hạn chế tối đa chặt hạ cây rừng và xây dựng công trình trên diện tích có rừng; đảm bảo không tác động đến rừng tự nhiên, hạn chế tối đa tác động đến rừng trồng trong khu vực quy hoạch. Trồng thêm cây xanh tại các khu vực đất trống, bảo vệ rừng.

Vị trí khu vực hồ Tuyền Lâm trên ảnh vệ tinh của Google Maps

Dự án phải tận dụng tối đa địa hình, bảo vệ cảnh quan, môi trường, không san gạt địa hình theo diện rộng mà chỉ san gạt cục bộ theo từng hạng mục công trình và đảm bảo tỷ lệ tác động cho phép của công trình có mái che, không mái che; không làm thay đổi hệ thống sông, suối tự nhiên đã hình thành trong khu vực. Khối lượng đào, đắp của khu vực được xác định cụ thể tùy theo chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc quy định cho từng hạng mục công trình xây dựng.

Nước cấp cho dự án sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước chung của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Nước mưa và nước mặt được thu gom vào hệ thống mương, cống bố trí dọc đường giao thông dẫn về khe suối, khe tụ thủy, hệ thống thoát nước mưa và nước mặt độc lập với hệ thống nước thải. Nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, thu về khu xử lý tập trung, sau khi xử lý đạt chuẩn theo quy định để tái sử dụng và thoát ra hệ thống thoát nước chung của Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Chủ đầu tư xây dựng các công trình trong phạm vi quy hoạch có trách nhiệm trình bày các giải pháp đánh giá tác động môi trường, trình cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt theo quy định, các nội dung chủ yếu: xác định các vấn đề môi trường chính (chất lượng không khí, tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, vệ sinh môi trường, điều kiện xã hội của khu vực,…); Đánh giá diễn biến môi trường khu vực, dự báo, so sánh các tác động môi trường của các phương án quy hoạch trên cơ sở mật độ xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, bố trí các khu chức năng; Tổng hợp, xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường trong đồ án quy hoạch, đề xuất các khoảng cách ly bảo vệ môi trường cho các khu chức năng, các khu vực cấm xây dựng.

Ngoài một số nội dung trên, các công trình thuộc dự án phải đảm bảo phù hợp với cảnh quan của khu vực, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng; giải pháp thi công phải đảm bảo an toàn cho các dự án, công trình lân cận.

Theo Người Đô Thị

Đọc thêm

lên đầu trang