Cục Kỹ thuật Hải quân kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ tại Lữ đoàn 167

26/03/2024 09:59

(92)


Chiều ngày 26/3/2024, Tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đoàn công tác của Cục Kỹ thuật Hải quân do Đại tá Phạm Thăng Long – Trưởng phòng Tham mưu Kế hoạch, Cục Kỹ thuật Hải quân làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình trạng kỹ thuật, chất lượng hệ thống báo cháy, báo ngập, dập cháy tại Lữ đoàn 167. Cùng đi có Đại tá Đinh Quang Uy – Chủ nhiệm Hậu Cần – Kỹ Thuật Vùng Vùng 2 Hải quân.

Quán triệt, định hướng các nội dung trước khi kiểm tra

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật, chất lượng hệ thống báo cháy, báo ngập, dập cháy và công tác tổ chức biên chế; việc quán triệt, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về Phòng chống cháy nổ, chống ngập, thực hiện các quy định quản lý kỹ thuật… tại các Tàu chiến và kho của Lữ đoàn 167.

Đại tá Phạm Thăng Long – Trưởng phòng Tham mưu Kế hoạch, Cục Kỹ thuật Hải quân trực tiếp kiểm tra hệ thống hệ thống báo cháy báo ngập tại Tàu 273, Lữ đoàn 167.

Qua kiểm tra cho thấy, Lữ đoàn 167 đã thực hiện tốt các biện pháp an toàn, phòng, chống cháy nổ, báo ngập, dập cháy; hệ thống biển, bảng, phương tiện, dụng cụ, hệ thống báo cháy, cứu hỏa, chống sét, chống ngập đầy đủ theo quy định, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Lữ đoàn đã làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục đầy đủ các chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của các cấp về công tác bảo đảm an toàn, PCCN đến 100% các đối tượng trong đơn vị; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác, các quy định về PCCN, không để xảy ra mất an toàn trong mọi hoạt động, bảo đảm đơn vị an toàn tuyệt đối.

Đại tá Phạm Thăng Long – Trưởng phòng Tham mưu Kế hoạch, Cục Kỹ thuật Hải quân trực tiếp kiểm tra công tác bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ tại trung tâm điều khiên ngành cơ điện, Tàu 383, Lữ đoàn 167

Kết luận tại buổi kiểm tra, Đại tá Phạm Thăng Long – Trưởng phòng Tham mưu Kế hoạch, Cục Kỹ thuật Hải quân biểu dương những nỗ lực cố gắng và những kết quả Lữ đoàn đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân trong đơn vị về công tác công tác bảo đảm an toàn, PCCC; thực hiện nghiêm và thắt chặt kỷ luật công tác kỹ thuật, nề nếp chế độ kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ của hệ thống chống cháy, chống chìm.

Đại tá Đinh Quang Uy, Chủ nhiệm Hậu Cần – Kỹ Thuật Vùng chất vấn trưởng ngành cơ điện, tại tàu 272, Lữ đoàn 167

Đồng thời tổ chức tiếp nhận, vận hành, bảo dưỡng đúng quy trình, nguyên tắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất TBKT theo đúng các tiêu chí kỹ thuật; tích cực, chủ động huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đặng Đồng

Đọc thêm

lên đầu trang