Vì biển đảo xanh tổ quốc. một ngày vì biển đảo

21/07/2022 05:15

Mới   đây, nhóm sinh viên năm 3 Đại học Văn Lang chúng tôi đã có một ngày trải nghiệm cùng HANE trong chương trình “VÌ BIỂN ĐẢO XANH TỔ QUỐC”, trồng hơn 600 cây…

lên đầu trang