phòng chống dịch COVID-19

12/12/2020 09:13

Cảng biển tại Thành phố là khu vực có lưu lượng tàu thuyền nước ngoài ra vào cao nhất cả nước. Thành phố đã nhận định nguy cơ dịch bệnh COVID-19 xâm nhập lớn…

25/05/2020 06:21

Mở đầu câu chuyện, ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) cho biết, qua các phương tiện truyền thông, Việt Nam đã kiểm…

27/04/2020 04:23

Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch COVID-19 đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh…

lên đầu trang