Lũ quét

18/11/2020 02:00

Lũ quét xảy ra do nhiều nguyên nhân, có thể quy kết thành 3 nhóm nguyên nhân chủ yếu, là (1) Do điều kiện tự nhiên, khách quan hết sức bất lợi; (2) Do…

18/11/2020 08:30

Thế giới loài người đang đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên do ảnh hưởng biến đổi khí hậu toàn cầu. Một trong những thảm họa thiên nhiên gây ra thiệt hại…

17/11/2020 02:00

Lũ quét không xuất hiện ở khu vực đồng bằng hay có sông lớn, vì ở khu vực đồng bằng không có độ dốc cho nước chảy hoặc rất ít khiến cho nước từ…

lên đầu trang