Italia

20/12/2019 10:01

Tập đoàn Vannucci (Italia) mong muốn sẽ được hợp tác với Hà Nội trong các dự án trồng cây xanh để có thể khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn…

lên đầu trang