hội thảo về EVFTA

11/10/2020 09:00

Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VFAEA) vừa phối hợp cùng Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI – chi nhánh TP.HCM), tổ chức cuộc hội thảo…

lên đầu trang