Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

10/12/2021 07:10

Tại Hội nghị Ban chấp hành Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) diễn ra ngày 08/12/2021, Ủy viên Ban Chấp hành của Hội đã thống nhất thông qua kế…

lên đầu trang