Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường TP.HCM

29/11/2018 11:34

Sáng ngày 29/11/2018, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM đã có buổi làm việc cùng với Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM để cũng tìm hiểu và bàn một số chương…

24/11/2018 09:16

Ngày 23/11/2018, Hội Bảo vệ Thiên nhiên & Môi trường TP.HCM đã tham dự hội nghị Tổng kết chương trình “cùng nông dân bảo vệ môi trường” năm thứ nhất và kế hoạch năm…

lên đầu trang