hồ Ngàn Trươi

07/08/2019 11:06

Trong khi cơ quan chức năng tích cực lấy mẫu quan trắc, tìm nguyên nhân khiến nước ở cửa xả đập Dâng, hồ Ngàn Trươi – Cẩm Trang (Hà Tĩnh) chuyển màu đỏ đục,…

lên đầu trang