hiệu ứng khí nhà kính

31/01/2020 02:46

Theo chuyên gia, việc tính toán chi phí về môi trường rất khó bởi đây là loại hàng hóa không phải do con người tạo ra.  Vì sao phải tính toán chi phí môi…

lên đầu trang