Công ty Năng lượng tái tạo Toàn Cầu xả nước thải ra biển Phú Quốc

10/12/2018 12:44

Thông tin nước rỉ rác thải nhà máy xử lý rác (nghi của Công ty CP Năng lượng tái tạo Toàn Cầu) chảy thẳng ra biển đã gây bức xúc cho người dân. Trước…

lên đầu trang