Cháy rừng Australia

31/01/2020 03:04

Vài tháng sau khi ngọn lửa dữ dội đi qua, một số cánh rừng của Australia đã bắt đầu đón sự trở lại của màu xanh và các loài động vật, nhưng chặng đường…

lên đầu trang