Các chung cư hư hỏng nặng

15/02/2019 01:48

UBND TP.HCM đã chấp thuận cho UBND quận 4 sử dụng quỹ nhà của Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4 và các căn hộ chưa sử dụng nhằm di dời…

lên đầu trang