Ban Tư Vấn Môi Trường

13/10/2020 04:42

Sáng ngày 19/9/2020, tại sự kiện công bố các hoạt động chính trong giai đoạn 1 của chương trình VÌ BIỂN ĐẢO XANH TỔ QUỐC, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM…

26/08/2020 03:14

Ngày 25/8/2020, Ban Tư vấn Môi trường thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM đã có buổi họp đầu tiên chuẩn bị triển khai công tác tư vấn doanh nghiệp, liên…

21/08/2020 03:32

Ngày 20/8/2020, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP.HCM đã ra quyết định thành lập Ban TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG trực thuộc Thường vụ BCH hội. Ban TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG có…

lên đầu trang