thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp

17/04/2020 11:16

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân gợi mở, cùng với 10 nội dung trọng tâm thi đua, giờ đây cần bổ sung 2 nội dung đặc thù với bối cảnh hiện nay….

lên đầu trang