lê trương Hải Hiếu

24/06/2021 05:12

Sáng 24/6, các đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kỳ họp thứ nhất của HĐND TP để bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Ông Lê Trương Hải Hiếu,…

lên đầu trang