kiểm tra nồng độ cồn

06/02/2020 10:22

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo mỗi máy đo nồng độ cồn chỉ được 1 cảnh sát giao thông sử dụng trong 1 ca làm việc và sử dụng…

lên đầu trang