huyện đảo Vân Đồn

14/08/2020 03:02

Với những tiềm năng, cơ hội phát triển đặc biệt, từ năm 2007, Đặc khu kinh tế Vân Đồn, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định thành lập là Khu kinh…

lên đầu trang