hữu cơ sinh học

27/02/2021 10:49

Sản xuất nông nghiệp nước ta thâm canh dựa trên cơ sở hóa học là chính. Phương thức sản xuất đó diễn ra trong nhiều năm, dần dẫn đến lạm dụng phân bón, thuốc…

lên đầu trang