horea tphcm

28/12/2017 09:44

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đang kiến nghị cơ chế tái điều chỉnh đất đai, tái phân lô với sự chủ động tham gia của cộng đồng dân cư trong công tác…

lên đầu trang