Hội chứng Asperger

28/10/2020 10:35

Có người cho rằng chẩn đoán Rối Loạn Phổ Tự Kỷ là sai, họ không muốn như vậy, con họ chỉ mắc hội chứng Asperger! Thực ra trong phiên bản cũ DSM-IV-TR năm 2000…

lên đầu trang